3 điều cần biết về ACT Science

  • ACT Science How To

Phần thi Science của ACT là một trong 4 phần thi bắt buộc. Trong phần này, các em có 35 phút để trả lời 40 câu hỏi.

Để chuẩn bị tốt nhất, các em cần hiểu cấu trúc và yêu cẩu của các câu hỏi của phần ACT Science. Đối với các em còn chưa biết bắt đầu từ đâu hoặc là lo lắng về phần này, đây là 3 nội dung cơ bản các em cần biết.

Kiến thức cơ bản về các môn khoa học khác nhau là cần thiết.
Phần ACT Science bao gồm câu hỏi vật lý, sinh học, hóa học, và môi trường. Vì vậy các em cần có kiến thức cơ bản các môn trên trước khi thi ACT Science.

Tuy nhiên việc nắm chắc các kiến thức cơ bản là đủ để chinh phục ACT Science. ACT Science chỉ kiểm tra khả năng hiểu các khái niệm và kỹ năng cơ bản chứ không yêu cầu áp dụng các kiến thức chuyên sâu trong các môn khoa học.

Có nhiều cách để các em tăng cường kiến thức khoa học. Các khóa luyện thi ACT của Campus luôn chú trọng ôn tập kiến thức khoa học một cách hệ thống cho các em.

Hiểu biết về các phương pháp thí nghiệm trong khoa học là đặc biệt quan trọng.
Trước khi thi ACT, các em cần có hiểu biết vững chắc về cách làm thí nghiệm trong khoa học.

Đầu tiên các em cần phân biệt được thí nghiệm trong phòng thí nghiệm (controlled experiments) và quan sát thực nghiệm (observations). Các em tham khảo chủ để này tại bài viết phân biệt Observational và Experimental Studies

Trong các Experimental Studies, các em cần nắm được khái niệm Control Group và Experiment Group, cũng như Independent và Dependent Variables.

Đọc hiểu và phân tích số liệu thể hiện bằng biểu đồ hoặc bảng.
Các câu hỏi liên quan đến đồ thị, biểu đồ, và bảng chiếm từ 45-55% tổng số câu hỏi phần ACT Science. Mặc dù những câu hỏi dạng này không khó và các em thường có khuynh hướng đọc nhanh và chọn đáp án ngay. Điều quan trọng là các em không vội vàng làm, hãy rèn luyện cách chọn đáp án dựa trên những kết luận sau khi phân tích số liệu trình bày trong bảng, biểu đồ và đồ thị kèm theo.

Tóm lại để làm tốt phần ACT Science, đầu tiên các em cần có kiến thức cơ bản vững vàng về các môn khoa học như vật lý, sinh học, hóa học, môi trường, và thiên văn học. Bên cạnh đó các em cần thực hành nhiều để trả lời câu hỏi nhanh và chính xác trong một thời gian nhất định. Các em sẽ có cơ hội ôn tập kiến thức và áp dụng các kỹ năng cần thiết cho phần ACT Science với các khóa luyện thi ACT của Campus.