Cách làm phần ACT Reading hiệu quả

  • act-reading-strategies

Có bốn đoạn đọc ACT, mỗi đoạn khoảng 800 từ, luôn theo thứ tự sau:

  1. prose fiction
  2. social science
  3. humanities
  4. natural science

Phần thi ACT Reading luôn là một phần thi khó đạt được điểm cao nhất đối với các thí sinh Việt Nam. Làm thế nào để vượt qua bài kiểm tra đọc ACT?

Đây là sáu chiến lược đọc ACT sẽ giúp bạn tiếp cận bất kỳ đoạn văn nào:

1. Chọn cuộc phiêu lưu của riêng bạn
Trong bài thi ACT Reading, bạn chỉ có 35 phút để trả lời 40 câu hỏi. Để kiếm được điểm đọc tốt nhất có thể, bạn phải đầu tư thời gian vào nơi bạn sẽ làm tốt nhất. Luôn chọn thứ tự của riêng bạn, làm việc đầu tiên những đoạn dễ nhất đối với bạn và để lại những đoạn cuối cùng khó nhất.

2. Nhận được nhiều bài thực hành đọc ACT
Cách tốt nhất để xác định loại bài đọc mà bạn có xu hướng vượt trội là thông qua các bài kiểm tra thực hành lặp đi lặp lại. Bạn có luôn làm tốt nhất về khoa học xã hội không? Bạn thấy dễ hay khó những dạng câu hỏi nào? Hãy thử một số bài thực hành đọc ACT hoặc làm bài kiểm tra thực hành ACT toàn thời gian.

3. Đọc câu hỏi trước
Chủ động đọc có nghĩa là biết trước những gì bạn sẽ đọc. Vì vậy, trước khi bắt đầu đoạn văn, hãy xem qua các câu hỏi. Bạn sẽ biết những chi tiết quan trọng cần tìm và bạn sẽ không lãng phí thời gian vào những chi tiết không bao giờ xuất hiện trong một câu hỏi.

4. Tiếp tục di chuyển
Nếu bạn đọc một cái gì đó mà bạn không hiểu, đừng đọc lại nó. Chỉ cần tiếp tục, và chỉ cần lo lắng về nó sau này nếu bạn phải làm thế.

5. Tìm kiếm các từ chuyển tiếp
Các từ chuyển tiếp giống như biển báo đường bộ. Họ chỉ cho bạn lộ trình, hướng bạn đến một con đường vòng và đưa bạn trở lại con đường của ý tưởng chính.

6. Đừng hoảng sợ nếu bạn không biết từ
Trong một số câu hỏi, bạn sẽ phải xác định nghĩa của một từ hoặc cụm từ khi nó được sử dụng trong ngữ cảnh. Hầu hết những câu hỏi này sử dụng những từ tương đối phổ biến, nhưng nghĩa của chúng trong đoạn văn có thể theo nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen. Nếu câu hỏi hỏi bạn về một từ không quen thuộc, hãy cố gắng tìm ra từ của riêng bạn phù hợp với ngữ cảnh, sau đó sử dụng quy trình loại bỏ đối với các câu trả lời. Nếu bạn không thể loại bỏ ba lựa chọn, hãy đoán những gì còn lại và tiếp tục.