Để có thư giới thiệu tốt

  • Recommendation-letter

Thư giới thiệu từ giáo viên trung học và người hướng dẫn của bạn là một phần thiết yếu trong hồ sơ đăng ký đại học của bạn. Chúng sẽ giúp các nhân viên tuyển sinh tìm hiểu thêm về tính cách của bạn và cách bạn tương tác với cộng đồng học tập của mình. Tìm hiểu lý do tại sao thư giới thiệu đại học lại quan trọng và làm thế nào để có được một bức thư tuyệt vời.

Tại sao bạn cần thư giới thiệu?
Không còn cách nào khác: điểm số và điểm thi có thể là phần quan trọng nhất trong hồ sơ đăng ký đại học của bạn. Nhưng các nhà tư vấn tuyển sinh biết rằng số liệu thống kê không nói lên toàn bộ câu chuyện. Bạn sẽ viết một bài luận hoặc tuyên bố cá nhân cho đơn đăng ký của mình và các trường muốn tìm hiểu thêm về bạn — từ một người không phải là bạn. Thông thường, các bộ hồ sơ sẽ yêu cầu thư giới thiệu từ ít nhất hai giáo viên, nhưng một số có thể cho phép bạn bao gồm các ghi chú bổ sung từ huấn luyện viên, nhà tuyển dụng hoặc cố vấn.

1. Bắt đầu sớm
Giống như nhiều phần khác của quy trình nộp đơn vào đại học, thủ thuật với thư giới thiệu là lên kế hoạch trước. Xây dựng mối quan hệ với giáo viên của bạn ngay từ năm đầu tiên ở trường trung học và giữ liên lạc với những người bạn yêu thích nhất. Ở lại sau giờ học để thảo luận về bài học với giáo viên của bạn hoặc yêu cầu trợ giúp về một bài luận. Bằng cách đó, các bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu nhau bên ngoài lớp học. Hãy tạo ấn tượng tốt đầu tiên và bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm người có thể giới thiệu bạn đến ngôi trường mơ ước của mình.

2. Xem xét các đề xuất tiềm năng của bạn một cách cẩn thận
Chỉ vì một giáo viên cho bạn điểm A không có nghĩa là bạn phải yêu cầu họ xin thư giới thiệu đại học. Trên thực tế, bạn có thể muốn hỏi ai đó đã thấy bạn gặp khó khăn một chút trong lớp, và sau đó vượt qua trở ngại đó. Vui lòng thảo luận về các lựa chọn của bạn với cố vấn đại học hoặc trực tiếp hỏi giáo viên bạn chọn nếu họ cảm thấy thoải mái khi viết thư giới thiệu cho bạn. Công việc của bạn là đảm bảo rằng giáo viên hào hứng thay mặt bạn viết thư cho một trường đại học. Bạn sẽ không thực sự nhìn thấy những bức thư này, vì vậy bạn muốn đảm bảo rằng bạn có cảm giác tốt với những gì họ sẽ nói.

3. Cung cấp thông tin chi tiết và thời hạn cho giáo viên của bạn
Hãy nhớ rằng: về cơ bản bạn đang giao bài tập về nhà cho giáo viên của mình. Ngoài việc thông báo cho họ, bạn cũng phải gửi cho họ tất cả các tài liệu họ cần để viết một bức thư tuyệt vời. Bạn có thể cần điền vào một biểu mẫu từ trường đại học, cung cấp thông tin xác thực và thông tin cho hệ thống đăng ký trực tuyến của trường đại học, hoặc nhận một phong bì có địa chỉ và dán tem. Chúng tôi khuyên bạn cũng nên cung cấp cho giáo viên danh sách các hoạt động ngoại khóa của bạn, bản nháp bài luận đại học, sơ yếu lý lịch trung học và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cho là quan trọng để họ có ý tưởng viết những gì trong thư. (Đừng cảm thấy khó hiểu nếu một giáo viên mà bạn đã gặp trong năm trước yêu cầu thông tin này — tất cả đều tạo nên một bức thư tuyệt vời). Trên hết, hãy tử tế và chu đáo khi tiếp xúc với giáo viên của bạn.