Điểm ACT tốt là bao nhiêu

  • act good score

ACT có thang điểm tổng từ 1 dến 36.

Điểm ACT trung bình là 20. Điểm 24 nghĩa là bạn đã đạt điểm cao hơn khoảng 74% học sinh thi ACT. Điểm 28 có nghĩa là bạn đã đạt điểm cao hơn 88% học sinh và 30 có nghĩa là bạn đã đạt điểm cao hơn 93% trong số họ!

Bất cứ thứ gì từ 34 trở lên đều thuộc nhóm 1% học sinh có điểm cao nhất - một điểm số thực sự phi thường.

Điểm ACT Tốt cho Bạn là gì?

Chúng tôi đã thảo luận về cách điểm ACT của bạn so với tất cả những người dự thi khác. Nhưng điều quan trọng hơn là điều gì tạo nên điểm ACT tốt cho cá nhân bạn, dựa trên các trường học mà bạn quan tâm. Điểm 29 đưa bạn vào top 10% những người dự thi và đó là điểm số cao để được nhận vào các trường như Texas A&M , Penn State, Virginia Tech, và Baylor. Nhưng 29 thực sự sẽ là một số điểm rất thấp đối với các trường siêu chọn lọc như Ivies, Duke, MIT, Stanford và Đại học Chicago.

Ngược lại, 29 sẽ là một số điểm cực kỳ cao đối với các trường ít chọn lọc hơn, như CSU Long Beach (điểm ACT trung bình 23), CSU Northridge (điểm ACT trung bình 19) và Đại học Nam Indiana (điểm ACT trung bình 22). Nếu đó là điểm số mục tiêu của bạn, bạn sẽ không cần 29; nhằm đạt được số điểm trên trung bình một chút (trong khoảng 21-23) là đủ.

Vì vậy, những gì tạo nên một điểm ACT tốt cho bạn là tương đối, và chủ yếu dựa vào việc bạn đang cố gắng vào đại học ở đâu.