Sự khác nhau giữa ACT và SAT

  • act-sat

Có nhiều điểm tương đồng giữa ACT và SAT: chúng kiểm tra các khái niệm ngữ pháp giống nhau; yêu cầu nhiều chiến lược đọc hiểu giống nhau; nội dung toán học chồng chéo lên nhau đáng kể; và gần như giống nhau về tổng chiều dài.

Nhưng có ít nhất một sự khác biệt chính mà vẫn chưa được thảo luận đủ. Trong bài thi SAT, hai trong bốn phần là phần toán so với trong ACT, trong đó chỉ có một trong bốn phần là phần toán. Sự khác biệt này dẫn đến một kết luận đơn giản. Học sinh giỏi toán hơn tiếng Anh có thể cảm thấy thoải mái hơn và đạt điểm cao hơn trong kỳ thi SAT, vì 50% điểm SAT của họ sẽ là kết quả của thành tích đối với các phần toán. Mặt khác, những học sinh giỏi tiếng Anh hơn có thể thích và đạt điểm cao hơn trong ACT.

Đối với nhiều học sinh, thông tin trên có thể giúp họ chọn một bài kiểm tra nêu bật điểm mạnh của họ và lần lượt nêu ra điểm yếu của họ. Tuy nhiên, bất kể học sinh có khuynh hướng như thế nào, chìa khóa thành công đều nằm ở cùng một thứ: sự chuẩn bị. Học các kỹ năng, chiến lược và khái niệm quan trọng có thể giúp học sinh cải thiện khả năng của mình, cho phép họ phát huy hết khả năng của mình bằng cách nắm vững các chủ đề mà họ đã có thế mạnh đồng thời cải thiện các lĩnh vực mà họ gặp khó khăn.