Superscore ACT như thế nào

 • act Superscore

Trong khi nhiều trường lấy điểm ACT superscore, điều quan trọng là phải hiểu cách điểm ACT Superscore được tính như thế nào để bạn có thể biết điểm ACT sẽ được sử dụng trong việc xét tuyển đại học của mình.

Điểm Superscore ACT là gì?
Điểm Superscore ACT là tổng hợp những điểm số cao nhất mà bạn nhận được trên mỗi phần của ACT trong các bài kiểm tra ACT mà bạn đã thực hiện cho đến nay. ACT có 4 phần, Tiếng Anh, Toán, Đọc và Khoa học. Mỗi phần trong số này được cho điểm trên thang điểm từ 1-36 và mỗi phần được cộng lại với nhau và sau đó được tính trung bình, bằng điểm tổng hợp của bạn, cũng nằm trong khoảng 1-36.

Vì vậy .. Làm thế nào để bạn superscore điểm ACT?
Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để tính điểm Superscore ACT, nó thực sự siêu dễ dàng và không yêu cầu tính toán nhiều ngoài phép cộng và phép chia cơ bản. Để tăng điểm ACT, hãy thêm điểm phần tốt nhất của bạn cho tiếng Anh, Toán, Đọc và Khoa học, sau đó tính trung bình các điểm này. Hy vọng rằng bây giờ điểm superscore của bạn cao hơn so với khi bạn chỉ chọn điểm tổng hợp của một bài kiểm tra ACT đơn lẻ.

Bạn có làm tròn điểm ACT Superscore không?
Có, điểm Superscore ACT được làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ: nếu điểm tổng hợp của Ngọc là 30,5, thì điểm này sẽ làm tròn đến điểm superscore ACT là 31. Đây chỉ đơn giản là quy tắc làm tròn số đến số nguyên gần nhất. Phương pháp tương tự cũng được áp dụng nếu điểm tổng hợp của Ngọc là 30,25. Điều này sẽ làm tròn xuống điểm ACT là 30.

Những trường nào chấp nhận điểm Superscore ACT?
Bây giờ bạn đã biết cách chấm điểm ACT, có thể bạn đang tự hỏi trường nào chấp nhận ACT. Tất nhiên, việc tìm kiếm một trường đại học phù hợp với bạn là một yếu tố rất quan trọng đối với việc bạn có tận hưởng bốn năm ở trường hay không, nhưng cũng cần phải hiểu rõ về những lựa chọn kinh tế nhất sẽ là một yếu tố quan trọng. Dưới đây là danh sách những trường cao đẳng và đại học nổi tiếng có áp dụng Superscore ACT:

 1. Amherst College
 2. Boston College
 3. Boston University
 4. Brandeis University
 5. California Institute of Technology
 6. Columbia University
 7. Duke University
 8. Georgia Tech
 9. Johns Hopkins University
 10. New York University
 11. Purdue University
 12. Stanford University
 13. University of Chicago