Category Archives: GRE

Đánh giá tiến bộ học GRE

  • Chart GRE Progress

Chuẩn bị cho GRE có thể khó khăn. Điểm số cao hơn thường có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội theo học tại các chương trình sau đại học mà bạn mơ ước.

Tất cả chúng ta đều biết đây không phải là một kỳ thi mà bạn có thể nhồi nhét vào phút cuối. Chúng tôi cũng biết rằng không có đủ giờ trong ngày để lãng phí thời gian cho các chiến thuật làm bài kiểm tra không mang lại kết quả tích cực.

1. Lập biểu đồ tiến trình của bạn

Trong các cuộc phỏng vấn việc làm, các nhà tuyển dụng tiềm năng muốn có bằng chứng về việc các ứng viên đã đóng góp như thế nào cho các dự án làm việc. Họ luôn đánh giá cao bằng chứng thống kê, cụ thể về thành tích (chẳng hạn như thúc đẩy doanh số bán hàng của công ty lên 5% hoặc cắt giảm một nửa chi phí hoạt động).

Chuẩn bị GRE cũng có thể được hưởng lợi từ các tiêu chuẩn rõ ràng về hiệu suất. Lập biểu đồ về sự tiến bộ của bạn là một điều hoàn toàn cần thiết, vì nó sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về sự cải thiện điểm số của bạn và sẽ đánh giá một cách khách quan hiệu quả của các kỹ thuật học tập của bạn.

Chỉ số cải tiến của bạn phải có một bộ tiêu chí nhất quán và bạn nên đo lường tiến trình của mình hàng tuần hoặc thậm chí hàng ngày. Việc tự đánh giá thường xuyên sẽ giúp bạn cải thiện từng loại câu hỏi và từng phần, đồng thời bằng cách theo dõi chế độ học tập của mình, bạn sẽ có thể khắc phục bất kỳ mô hình có hại nào.

2. Làm bài kiểm tra thực hành

Vậy làm thế nào để có thể đánh giá sự tiến bộ của bạn? Các bài kiểm tra thực hành là phương pháp tốt nhất để đo lường trình độ hiện tại của bạn.

Ngoài việc đánh giá tiến bộ, các bài kiểm tra thực hành còn có nhiều hiệu ứng tích cực khác.

Khi nói đến việc thi GRE, một trong những trở ngại chính là căng thẳng. Mặc dù bạn có thể thấy mỗi phần có thể tự quản lý được, nhưng việc thực hiện toàn bộ bài kiểm tra (3 giờ 45 phút) trong một lần ngồi giống như chạy marathon. Bạn phải chuẩn bị và đảm bảo rằng bạn tập thể dục, kéo dài và xây dựng số dặm GRE hàng tuần trong khoảng thời gian vài tháng. Học sinh không đủ sức chịu đựng có nguy cơ bị điểm thấp.

Làm các bài kiểm tra thực hành cũng sẽ giúp bạn học cách tăng tốc độ bản thân. Đây sẽ là những điểm tham chiếu cơ bản có giá trị và thực hiện các bài kiểm tra thực hành là một cách tuyệt vời để xây dựng độ bền của bài kiểm tra. Thực hành GRE đầy đủ sẽ giúp bạn phát triển cảm giác đối với các nhu cầu về tinh thần và thể chất của bài kiểm tra, điều này cuối cùng sẽ cho phép bạn làm việc trong toàn bộ bài kiểm tra một cách tự tin và hiệu quả.

Đảm bảo thực hiện các bài kiểm tra thực hành của bạn trong các điều kiện càng gần với kỳ thi GRE thực tế càng tốt. Bạn muốn bộ não của mình quen với việc làm bài kiểm tra trong các tình huống thực tế.

Lệ phí thi GRE

  • GRE Exam Fee

1. Lệ phí thi GRE:

Bắt đầu từ ngày November 1, 2022 lệ phí thi GRE General Exam tại Việt Nam là $220 (lệ phí cũ là $205). Lệ phí này đã bao gồm phí gửi điểm đến bốn trường đại học trong ngày thi chính thức.

2. Phí thay đổi ngày thi:

Nếu vì một lý do nào đó bạn muốn thay đổi ngày thi đã đăng ký, bạn có thể làm điều này trước ngày kiểm tra với điều kiện là trung tâm tổ chức thi vẫn còn chỗ. Phí thay đổi ngày thi là $50.

3. Phí gửi điểm sau ngày thi chính thức:

Lưu ý là trong ngày thi chính thức bạn có thể gửi điểm đến bốn trường mà không phải trả thêm phí. Sau ngày này nếu bạn có nhu cầu gửi thêm, bạn sẽ phải $27 cho mỗi lần gửi.

4. Chính sách kiểm tra lại:

Thí sinh có thể làm lại Bài kiểm tra GRE General Exam ít nhất là 21 ngày sau lần kiểm tra gần nhất và tối đa năm lần trong bất kỳ khoảng thời gian 12 tháng liên tục nào. Điều này áp dụng ngay cả khi bạn đã hủy bỏ điểm của mình trong một bài kiểm tra đã thực hiện trước đó.

Điểm GRE tốt là bao nhiêu

  • good-gre-score

Có một số cách để tìm ra điểm GRE tốt là gì. Chúng tôi đã liệt kê ra các phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để đưa ra kết luận và tìm ra điểm GRE mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng mỗi phương pháp sau đây có thể dẫn đến một số điểm khác nhau đối với điểm có thể được coi là 'tốt', nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng chung về điểm tốt trên GRE là như thế nào.

Những gì ETS đang nói

Theo các báo cáo chính thức của ETS - những người tạo ra GRE - điểm Quant trung bình của một người dự thi GRE trên toàn thế giới, là 151,3. Và điểm Verbal trung bình của một người thi GRE trên toàn thế giới, là 150,8. Bây giờ, điều này có nghĩa là, điểm trung bình trên thế giới cho điểm GRE tổng hợp là 151,3 + 150,8 = 302,1. Vì vậy, nếu bạn đạt trên 302 điểm, bạn tốt hơn một nửa số người dự thi trên khắp thế giới.

Các trường đại học đang nói gì

Khi nói đến điểm GRE trung bình, một quan điểm quan trọng khác mà bạn cần xem xét là các trường đại học mà bạn đăng ký. Hầu như tất cả các trường đại học đều công bố điểm GRE trung bình của lớp sắp đến của họ hàng năm và dữ liệu này có thể trở nên vô giá, nếu bạn đang tìm kiếm điểm GRE 'tốt' theo hội đồng tuyển sinh của một trường đại học cụ thể.

Ví dụ: điểm GRE trung bình của một người trúng tuyển vào Trường Cao học Sư phạm Mùa thu 2020 của UC Berkeley, là 313. Bây giờ, 328-330 đó là một điểm thực sự tốt nếu bạn đang tìm kiếm các nghiên cứu sau đại học về Giáo dục tại UC Berkeley. Vì vậy, đây là cách bạn tính điểm GRE thực sự tốt là như thế nào đối với một trường đại học cụ thể.

Xin lưu ý bạn một lần nữa, điểm GRE không phải là yếu tố quan trọng duy nhất khi xét tuyển. Các trường đại học xem xét hồ sơ tổng thể của bạn để quyết định có cho bạn vào học hay không, nhưng yêu cầu điểm GRE trung bình cho bạn biết bạn cần đạt bao nhiêu điểm nếu bạn muốn đăng ký vào một trường đại học cụ thể.

101 từ GRE thường gặp

  • high-frequency-gre-words

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách các từ có tần suất cao xuất hiện trên GRE. Và không giống như mọi danh sách khác mà bạn sẽ thấy, không có 1000 từ trong danh sách; chỉ khoảng 100. Biết 101 từ GRE thông dụng nhất này có thể nâng cao cơ hội đạt điểm cao trong ngày thi. Mặt khác, không biết những từ GRE này sẽ chỉ làm tổn hại đến cơ hội của bạn.

Danh sách này là một giải pháp phù hợp với tất cả. Nó có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai và tất cả mọi người. Không thành vấn đề nếu bạn thực hiện bài kiểm tra GRE trong vòng vài tuần tới hay kỳ thi của bạn trong một vài tháng nữa. Nếu bạn không chắc về vốn từ vựng của mình, và giống như hàng ngàn sinh viên quốc tế hơi lo lắng về phần ngôn từ, bạn nên bắt đầu với danh sách này. Học mọi từ một cách hoàn hảo, cùng với cách sử dụng theo ngữ cảnh, sau đó làm một số câu hỏi thực hành và tin tôi đi, bạn sẽ có một khởi đầu tuyệt vời.

Danh sách từ GRE tần số cao ngắn gọn nhất!

Laconic (adj.) – brief and to the point; effectively cut short

Jessica is so talkative that her sister thought the situation warranted conciseness, and her being laconic.

Insipid (adj.) – lacking taste or flavor

Too much sugar tends to make this otherwise delightful fruit pie insipid.

Pragmatic (adj.) – concerned with practical matters

After five years of war, both sides have found pragmatic ways to make peace with one another, as the bloodshed has grown viscous and brutal.

Iconoclast (noun) – someone who attacks cherished beliefs or institutions

Irrespective of his actuating motives, his deeds as an iconoclast will be treated harshly and is answerable in court.

Arduous (adj.) – difficult to accomplish, hard to endure

James and Mathew are planning to leave for the states next week for their masters, following months of arduous GRE preparation.

Profligate (adj.) – recklessly extravagant or wasteful in the use of resources

The senate is particularly perturbed over our profligate use of natural resources such as forest, oil, water, energy, land and minerals.

Prosaic (adj.) – not challenging; dull and lacking excitement

The project was full of prosaic ideas, such as using sand and stone to raise natural walls around monuments built in honor of the late president.

Ameliorate (v.) – make, become better

Increase in penalties and effective awareness programs would ameliorate the growing pollution levels and there by global warming it may have generated.

Obsequious (adj.) – obedient or attentive to an excessive degree

It was evident that the manager was flattering – from his obsequious manner in receiving his boss.

Capricious (adj.) – given to sudden behavior change

The recent recession is yet another example of how making rules without forethought and acting without taking the arbitrary and capricious effects these changes in policies have on our economy.

Fortuitous (adj.) – happening by accident or chance

The alignment timing proved to be scientifically fortuitous for planetary astronomers, who already have a orbital satellite stationed around the moon.

Orthodox (adj.) – Conforming to all the traditional beliefs, and religious practices

Alice describes her childhood in a conservative Orthodox community in Iraq, keeping to traditional religious beliefs.

Alacrity (noun) – lively and cheerful readiness

After marriage, Jenny rushed off with excitement to visit her parents, but her father did not accept their marriage with equal alacrity.

Pellucid (adj.) – translucently clear

The river water was so pellucid that Mary could see clearly that it swarmed with countless small fishes and loaves.

Corroborate (v.) – confirm or give support to

The police officials said, allegations of misconduct by the officer have been corroborated by video from closed circuit cameras.

Magnanimous (adj.) – very generous or forgiving

Jaqueline’s magnanimous generosity and limitless loyalty towards her nation and its people is heart touching and is appreciated beyond words.

Scrupulous (adj.) – diligent, thorough, and extremely careful

The health inspector during his usual visit found pests in the restaurant’s kitchen and hence ordered the owner to observe scrupulous hygiene to stop spreading illness or would issue a immediate closure notice.

Prolific (adj.) – fruitful, present in large number

Ryan is furiously prolific, releasing albums on Maple, Mr. Siebel’s label, as well as his own metallic label, Metalloid.

Dogmatic (adj.) – dictatorial, opinionated

Most Americans have less dogmatic, more open-ended views and would ignore such a request but Mr. John didn’t hesitate and removed his coat immediately.

Placate (v.) – make (someone) less angry or hostile

Sam has to double stock divided last quarter and started working at an unsustainable pace in order to placate the company investors and shareholders.

Mercurial (adj.) – subject to sudden or unpredictable changes of mood, temperamental

The mercurial senator, who retained office for more than 25 years, has frequently gone back and forth on his resignation.

Exacerbate (v.) – infuriate, make worse

Hummingbird declines have been connected to a lack of appropriate habitat so increasing the number of Washington’s hives could exacerbate the issue.

Redundant (adj.) – redundant, superfluous

At first, taking a standardized test may seem redundant to existing skill metrics such as GPA, certifications, but the GRE is necessary for the college admissions to sort applicants.

Hackneyed (adj.) – unoriginal and trite

Girls dreaming their way to a wonderland to marry a prince and live happily ever after was already a hackneyed notion by the time Alice in the Wonderland was written.

Prudent (adj.) – acting with or showing care and thought

When the food manufacturer discovered toxins in a product sample case of one of its containers, it made a prudent decision to destroy all the boxes from the shipment.

Belie (v.) – disguise or contradict

Joe’s cheerful tone belies the grim nature of life in the Indian Countryside and her desperate desire to escape those suffocating circumstances.

Esoteric (adj.) – mysterious, obscure

A couple of months ago, Mr. Niobe submitted a thesis with his analysis and computations — a fairly esoteric mathematical dissent about how best to gather rational generalizations on the origin of the universe theory.

Cacophony (noun) – a harsh, discordant mixture of sounds

The cacophony surrounding the multi-billion dollar buyout of leading messaging service by a social networking company shook the whole tech industry.

Impetuous (adj.) – acting or done quickly and without thought or care

Michael is methodical, barely the impetuous kind, and he has had ample time to come to a consolidated opinion of the university he wishes to apply for.

Idiosyncrasy (noun) – a way of thought peculiar to an individual

Modern technologies are a lot more expensive than their existing alternatives and each has its own idiosyncrasies that be conquered.

Extant (adj.) – in existence; surviving

Several works produced by Shakespeare during his later years are yet extant at Rome; and far surpassing the rest is his tale of two young lovers, Romeo and Juliet.

Obscure (adj.) – not discovered or known about; uncertain

Apple maps give such obscure directions that even after roaming around for hours, Derek couldn’t reach the new church that opened in the town.

Didactic (adj.) – intended to teach, educational

Though more didactic, Rama’s story of the triumph over evil and of a king’s dharma and nobility is quite powerful and enchanting.

Pithy (adj.) – brief, to the point

The professor was not known for talking much, but what he did say was always pithy.

Copious (adj.) – abundant in supply or quantity

Mathew insisted that Sophie track all her household expenditures, including every penny spent for hair clips, in copious account books.

Ostentation (adj.) – pretentious and vulgar display intended to impress, show off

The movie celebrity is not having a good day because he got another ticket for speeding only two over and driving ostentatiously in his new, cherry-red sports car.

Adulterate (verb) alter or debase, often for profit

Of all teas, I love green tea the most and would never adulterate it with sweeteners; even a pitch of sugar would be a desecration.

Vociferous (adj.) – loud and clamorous

The protesters were vociferous in their demands as they screamed outside of the mayor’s house.

Taciturn (adj.) – reserved or uncommunicative in speech

Over the past 50 years, as a recruiter, Yuri has come across different types of candidates, some of them speak a lot while some stay taciturn.

Obdurate (adj.) – refuse to change one’s opinion; stubborn

The teacher couldn’t stand the obdurate student as he yelled at anyone who dared to disagree with his opinions during the debate.

Garrulous (adj.) – excessively talkative

Though not garrulous by nature, Ryan seems to be comfortable with the diverse audiences at the education conference and managed to have conversations with several of them.

Misanthrope (noun) – person who hates others

People thought the old woman was a misanthrope since she wouldn’t talk to any of her neighbors let alone help them but they realized how much she loved them when she put a huge bag of candy out at Halloween.

Lionize (verb) – treat someone as a celebrity

The retired lieutenant is being lionized as a paragon of integrity for standing up against corruption.

Imminent (adj.) – about to happen

Some people thought it was outrageous when the media predicted the imminent death of the drug-addicted actress.

Frivolous (adj) – trivial, silly

Ram was passionate and serious about collecting coins but his friends thought it was a frivolous activity.

Benign (adj.) – gentle, kindly

Even though the advertisements claim the energy drink is benign, customers may experience some unwanted side effects after consuming.

Dissonance (noun) – lack of harmony, disagreement

There is a great deal of dissonance between the conflicting evidences produced by both the parties and hence the judge had to close the case on account of lack of sufficient evidence.

Inculpate (verb) – accuse or blame

Although the killer successfully disposed of the murder weapon, his friends provided evidence that could actually inculpate both the killer and the people who tried to cover up the killing.

Docile (adj.) – compliant, submissive

Although a trained lion appears docile during the circus acts, it is really a fierce animal when not controlled by a trainer.

Sporadic (adj.) – occurring at irregular intervals; scattered or isolated

The doctors are finding it difficult to identify the cause of Tom’s heartaches because of his sporadic heartbeat.

Prevaricate (verb) – deceive; stretch the truth

Aria does not take bad news well and hence her brother always prevaricates when telling her something she does not want to hear.

Chicanery (noun) – deception, trickery

The judge has plenty of reason to suspect chicanery because the lawyer has a reputation of aggressively defending his clients and of getting verdicts of innocence on guilty Policemen.

Gainsay (verb) – deny or contradict

Some of the officers were about to reject the project, but it had come from them, they could not well gainsay it.

Eulogy (noun) – praise, exclamation

Public officials and her friends joined in a chorus of eulogy and remembrances for many days afterward as Michelle signs on the human rights doctrine.

Belligerent (adj.) – hostile and aggressive

Russia’s public statement has been belligerent, menacing military action against the United States.

Dispassionate (adj.) – unfeeling, impartial

The heart of the ruthless monarch seems dispassionate to the plight of those people suffering in his kingdom.

Providential (adj.) – lucky, occurring at a favorable time; opportune

Sam’s dangerous and providential escape, made her tremble; and so pale did he still look, that she could scarcely believe he was uninjured.

Diffidence (noun) – hesitancy; lack of confidence

A lot of sportsmen attain prominence before they know what to do with it; others put across a diffidence to fame while secretly craving it; and some just don’t treasure their moments in the spotlight.

Fractious (adj.) – irritable and quarrelsome

Third world powers are hesitant about sending arms to aid the war, partially due to the fractious politics of the hostile political group abroad.

Malign (adj.) – hurtful, injurious

Often, people suffering psychological disorders are considered by their families to be under the influence of malign spirits, or showing sign of a physical confliction.

Disparate (adj.) – essentially different in kind, not allowing comparison

Chief Puritan and songwriter James Rhodes has led his band through six very disparate albums united by their subtle indifference for listener accessibility.

Plausible (adj.) – seeming reasonable or probable

Astronomers received data from the unexplored planet which indicates that the possibility of life, at least in the ancient past, is at least plausible.

Sanguine (adj.) – optimistic or positive

Among those who remain sanguine about the nation’s economic revival, there is always the lively topic of tax reduction policies, the remedy to deflationary recession in the United States.

Venerate (v.) – regard with great respect

In a nod to the religious customs of the Vatican, which popes here venerate, there are plans for a cathedral between the St. Peter’s Square and Mount Street.

Trite (adj.) silly, commonplace

Of these athletes, only Mr. Johnson delivered movements with any firmness; and even he was moving with such a professional awe that rendered everything trite.

Succinct (adj.) brief, to the point

Perhaps the most succinct equations of wave theory come closest in mathematics to defining probability, but chemistry can fairly lay claim to these equations.

Ingenious (adj.) – clever, original, and inventive

No matter how ingenious a thesis or an analysis may be, it will be quickly invalidated if appropriate field experts haven’t been engaged in the process for feedback.

Meticulous (adj.) – very careful and precise

Queen Cleopatra did beautiful architectural drawings on monuments built around the pyramids, the result of years of obsessive and meticulous hard work by numerous artists and builders.

Erudite (adj.) – well-educated, cultured

Consuming the books her father supplied, Miss. Jane, who grew up in near poverty, became an erudite, self-educated woman and loves sharing her knowledge with others.

Bolster (v.) – support or strengthen

Students having trouble paying college tuition fee may be relieved to hear that the Academic Council has launched new policies that will bolster borrower protections for student education loans.

Anachronism (noun) – error in time placement

With the rate of economic growth in the western countries at its lowest rate in nearly a century, the power wielded by the United Nations can seem like an anachronism.

Trivial (adj.) – of little value or importance

Evidently, $10 was a trivial amount for the wealthy business man, but no one wants to be embarrassed in front of his or her fellow associates.

Advocate (noun) – person supporting an idea or cause publicly

Mr. Sam who is a leading GRE test prep expert advocates strong basics and ample practice to be the key to succeed on the exam.

Conspicuous (adj.) – obvious, easily seen

Taxes on the corporates encourage investment and growth, instead of conspicuous consumption. The rich will always be wealthy. It’s the middle class that needs help.

Innocuous (adj.) – harmless and inoffensive

Companies that track their visitor’s online behavior have long claimed that the data they collect is anonymous, and therefore innocuous. But the interpretation of the word “anonymous” has changed over time in the online world.

Audacious (adj.) – reckless, daring

Jim is known for his adventurous style and audacious nature for when he is inside the ring, his audiences would jump off their seats to watch him play with the lion.

Tumultuous (adj.) – confused, or disorderly

During the recent riots, the crowd was tumultuous and went berserk as the police arrest their leader, washing away all that impeded it.

Reticent (adj.) – secretive, quiet

The usually reticent Swiss bank acknowledged the policy quandary at an International Monetary Fund meeting in New York this month.

Fervid (adj.) – intensely enthusiastic or passionate

During political debates, the candidates hurl fervid accusations at each other while justifying their positions on national issues.

Enervate (verb) – weaken, wear out

The blazing heat in mid-June caused dehydration and enervated the shipwrecked crew, leaving them almost too weak to hail the passing vessel.

Prodigal (adj.) – wastefully extravagant

Scott had been prodigal of all his energy, money and resources and innovative stratagems and loving kindness.

Auspicious (adj.) – conducive to success; favorable

The Australian skipper considered the sunny forecast to be an auspicious sign that his team would win tomorrow’s cricket match.

Soporific (adj.) – tending to induce drowsiness or sleep

The reality shows aired on TV tend towards the soporific; by contrast, the coverage of soccer game in newspapers is more fun because the pictures counted for everything.

Engender (verb) – cause or give rise to

The new technology has engendered great hope for the potential development of preventive methods for lethal genetic and severe chronic diseases such as glaucoma and cancer.

Loquacious (adj.) – tending to talk a great deal; talkative

Julie and Katie were not being loquacious with the other guests because they were too busy making long conversations with their other friends.

Equivocate (verb) – to avoid giving a clear or direct answer to a question

When I asked Rachel if the suit looks good on me, she equivocated a response, avoiding the question by saying she needed it to be somewhere else.

Inimical (adj.) – tending to obstruct or harm

Though Sarah’s husband is an inimical person who often beats her for trivial reasons, she has always tried to be nice to him.

Superfluous (adj.) – extra, unnecessary

Massive marketing budgets may seem superfluous when revenues are hard to come by, but it’s indispensable to have them in place in order to get substantial funding and to stay capital efficient.

Fastidious (adj.) – very careful and attentive

After the party, Jenny and her brother were fastidious in their efforts to clean up the mess because they knew their parents were on their way home.

Recalcitrant (adj) – disobedient, uncontrollable

Recalcitrant politicians, in interviews on TV and newspaper, raised their concerns over the party’s national policies publicly and were consequently punished for their disobedience.

Ephemeral (adj.) – momentary, passing

Sophie always knew the relationship with Haden would be ephemeral; she just didn’t expect they would breakup so soon.

Pusillanimous (adj.) – lacking courage, fearful

Despite the opportunity for heroism, the captain led his soldiers into a pusillanimous retreat and since then the man has been rated as a coward.

Vacillate (verb) – go back and forth, be indecisive

Since his term exams were round the corner, Adam vacillated between going on the family vacation and staying back at home to study.

Ambivalent (adj.) – having mixed feelings, conflicting

My feelings about Shelly are ambivalent because on one hand she is a loyal friend, but on the other, she is a cruel and vicious thief.

Enigma (adj.) – difficult to interpret or understand; mysterious

Bruce Wayne was an enigmatic businessman; no one could ever guess what goes through the master tactician’s mind.

Euphoric (adj.) – intense excitement and happiness

The Australian cricket players were all euphoric when the Government declared a bonus pay to each of them as bring the world cup home.

Pedant (noun) – a person who overemphasizes rules or minor details

The senior professor was obviously a pedant since she persistently focuses on mediocre details and keeps interrupting me to point out my imperfect pronunciation and grammar usage without letting me make my argument.

Profound (adj.) – very great or intense; thoughtful

The realities are forcing a profound reassessment of how the Nile, Africa’s only major river, can continue to slake the thirst of one of the continent’s fastest-growing regions.

Inchoate (adj.) – undeveloped, beginning

Just after the big bang explosion, before the universe expanded to the gigantic distances, it was an inchoate assemblage of elemental matter.

Lethargic (adj.) – lazy, sluggish

In Asia, data on Tuesday showed that Japan’s economy contracted in the three months to September, as exports and domestic consumer spending remain lethargic

Deride (adj.) – make fun of; insult

When United States briefly considered withdrawing their forces completely out of Iraq in 2009, several patriots in public conversations derided the idea as a big mistake.