Explore our partnerships

We partner with companies, colleges, schools and admission counselors to bring the best test preparation and more options to our students.

Chúng tôi hợp tác với các công ty, các trường đại học, và các chuyên gia tư vấn tuyển sinh để đem đến những khóa luyện thi và dịch vụ tư vấn du học tốt nhất cho các học viên của chúng tôi.

Become a Campus Education partner

If you are interested in organizing recruitment events at Campus, want to introduce your school to our students, are looking to invest in an education company, or just have questions about becoming a partner, let us know and we’ll get back to you.

Nếu quý vị quan tâm đến các cơ hội hợp tác và đầu tư tại Campus Education, hoặc có câu hỏi về việc trở thành một đối tác của Campus, hãy cho chúng tôi biết và chúng tôi sẽ trả lời quý vị.