3 lợi ích lâu dài của GMAT

  • GMAT Takeaways

Một điểm GMAT cao sẽ giúp bạn vào học những chương trình MBA tốt. Bên cạnh đó thời gian bạn dành cho việc học và thi GMAT sẽ dạy cho bạn một số bài học hữu ích ngay cả sau ngày thi của bạn.

1. Bạn sẽ học cách sử dụng dữ liệu tốt nhất

Vào thời điểm bạn hoàn thành bài kiểm tra này, bạn sẽ có thể giải mã các biểu đồ, đồ thị và bảng phức tạp. Bạn sẽ học cách chọn lọc những phần thông tin nhỏ nhất từ ​​email, bản ghi nhớ và các tệp đính kèm kèm theo chúng. Phần Integrated Reasoning yêu cầu bạn thực hiện tất cả các nhiệm vụ này. Nhiều câu hỏi về Lập luận phản biện sẽ yêu cầu bạn giải thích nếu các dữ kiện và số liệu hỗ trợ một lập luận thực sự đại diện và phù hợp với tình huống. Và tất nhiên, việc chuẩn bị cho các vấn đề về Tính đầy đủ dữ liệu sẽ cải thiện khả năng xác định xem bạn có tất cả thông tin cần thiết để đi đến một câu trả lời dứt khoát hay không - và nếu bạn đã xem xét tất cả các khả năng. Những kỹ năng này chủ yếu dựa vào kinh doanh, nơi mọi người thường xuyên tạo ra các dự báo và mô hình dự đoán. Khả năng dựa trên các mô hình này dựa trên dữ liệu có liên quan, kỹ năng xác định dữ liệu thích hợp từ một lượng lớn thông tin và tầm nhìn xa để dự đoán các tình huống và phản ứng bất thường là rất quan trọng đối với sự thành công của những dự đoán về thế giới kinh doanh này.

2. Bạn sẽ học cách xây dựng các lập luận đúng cách

Một điều cần nhận ra là bạn sở hữu dữ liệu, hoặc các khái niệm chính, hoặc kết quả dự kiến ​​của một hành động cụ thể. Việc có thể diễn đạt nó theo cách cho phép những người khác cần hiểu nó có thể làm như vậy là một điều hoàn toàn khác. Khi bạn biết rằng bạn có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định hoặc dự đoán hoặc đề xuất, thì bạn phải nhận ra bằng chứng chưa xác định không rõ ràng, nhưng đó là điều cần thiết để trường hợp của bạn hoạt động. Đây là những giả định và khi chúng tồn tại, thường có nghĩa là có dữ liệu bị thiếu cần được giải quyết. Trong phần Critical Reasoning, hầu hết các loại câu hỏi liên quan đến các giả định và suy luận, và chúng kiểm tra khả năng của bạn trong việc xác định và / hoặc vận dụng chúng. Bài luận GMAT cũng yêu cầu bạn phân tích lập luận của người khác và xác định những giả định không được hỗ trợ nào khiến nó bị sai sót. Khi đã đến lúc trình bày những ý tưởng đã hoàn thành của bạn với thế giới, những kỹ năng học được cho phần Sửa câu của kỳ thi là vô giá. Sửa câu kiểm tra bạn về các quy tắc có vẻ phức tạp, nhưng khi làm như vậy, chúng cũng đòi hỏi bạn phải phát triển con mắt chỉnh sửa nhạy bén và dễ dàng hơn với cơ chế của ngôn ngữ.

3. Bạn sẽ học cách tiếp cận các tình huống theo nhiều cách khác nhau

Mặc dù nắm vững các kiến thức cơ bản là yếu tố trung tâm để thành công trong GMAT, bạn cũng cần phải tự làm quen với các chiến lược làm bài kiểm tra. Với 35 câu hỏi phần Quant và Verbal cần hoàn thành trong vòng 65 phút cho mỗi phần, kỹ năng hữu ích nhất của bạn là nhận ra thời điểm triển khai từng công cụ: nội dung, chiến lược hoặc đoán chiến lược. Bạn chỉ có thể học được điều này khi hoàn thành vô số vấn đề trong nhiều bài kiểm tra để bạn hiểu được điểm mạnh và điểm yếu của mình, cách tiếp cận yêu thích và ít yêu thích nhất, các mẫu trong câu hỏi kiểm tra, v.v. Đôi khi, bạn có thể sử dụng hai cách tiếp cận khác nhau trong cùng một vấn đề hoặc bạn có thể giải quyết một vấn đề khác với đa số mọi người, theo cách hiệu quả hơn và chính xác hơn cho bạn. Khả năng nhanh chóng đánh giá một vấn đề, đưa ra phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề và sử dụng mọi công cụ theo ý của bạn sẽ phục vụ bạn rất lâu sau khi GMAT kết thúc.