Bài thi GMAT dài bao lâu?

  • laughing-woman_gs3322504_735x430

Cho dù bạn đang cân nhắc làm thi GMAT ™ tại nhà hay tại một trung tâm kiểm tra, thì chắc chắn một điều: biết về cấu trúc và thời gian của kỳ thi là rất quan trọng đối với sự chuẩn bị của bạn. Việc nắm rõ cấu trúc GMAT và thời gian làm bài thi không chỉ giúp bạn chuẩn bị tinh thần mà còn giúp bạn tăng tốc độ cho kỳ thi.

Dưới đây, chúng tôi đã bao gồm thời gian GMAT cần thiết cho các bài kiểm tra theo cả hai hình thức, và lượng thời gian được phân bổ cho mỗi phần, vì vậy bạn có thể chuẩn bị cho phù hợp và thiết lập cho mình thành công.

1. Quantitative: Thời gian phân bổ là 62 phút

2. Verbal Reasoning: Thời gian phân bổ là 65 phút

3. Integrated Reasoning: Thời gian phân bổ là 30 phút

4. Analytical Writing Assessment: Thời gian phân bổ là 30 phút

Ngoài bốn phần trên, bài kiểm tra GMAT cho phép giải lao hai lần, mỗi lần dài 8 phút.

Nhìn chung, thời lượng thi GMAT là 3 giờ 25 phút.