Băn khoăn GMAT Focus

  • GMAT Focus Everything

Các thí sinh có thể cảm thấy lo lắng về sự đón nhận mà GMAT Focus Edition sẽ nhận được từ các hội đồng tuyển sinh của trường kinh doanh, đặc biệt nếu họ đã bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi ở định dạng trước đó. Joël nói, nhưng việc các trường học tham gia sâu vào quá trình thiết kế lại sẽ giúp họ yên tâm hơn. “Thật vinh dự khi được tham gia Nhóm tư vấn GMAT thế hệ tiếp theo. Hiểu những thách thức của việc cập nhật một công cụ đánh giá được công nhận trên toàn cầu như kỳ thi GMAT; hiểu được sự đánh đổi khi quyết định điều gì là tốt nhất cho người dự thi, tổ chức và các bên liên quan khác.”

Góc nhìn từ Yale cũng vậy. Bruce nói: “Đối với cá nhân tôi và với tư cách là một trường học, chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào mức độ phù hợp và tầm quan trọng của các bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa như một thước đo để đánh giá các ứng viên nhập học vào chương trình giáo dục quản lý sau đại học. “Chúng tôi rất mong muốn được tiếp tục hợp tác với GMAC để giúp phát triển và cải tiến thử nghiệm theo những cách sẽ tiếp tục đáp ứng thị trường đang ở đâu và nó sẽ đi đến đâu.”

Arnold, người cũng phục vụ trong nhóm cố vấn cộng tác trong việc thiết kế lại, chia sẻ quan điểm này. Ông nói: “Thế hệ kỳ thi tiếp theo này là một động thái tích cực và tôi cảm ơn GMAC vì quy trình toàn diện đã chào đón nhiều quan điểm khác nhau trong quá trình phát triển kỳ thi.

“Việc thiết kế lại giúp bài thi tập trung hơn, dễ tiếp cận hơn và ít khó khăn hơn,” Rodrigo nhận xét. “Nhưng tập trung hơn không có nghĩa là dễ dàng hơn hoặc kém giá trị hơn. Nó chỉ có nghĩa là thông minh hơn. Đây vẫn là một kỳ thi nghiêm ngặt và có giá trị đối với các trường sẽ sử dụng nó. Đó là một bài kiểm tra cho tương lai. Nhưng đối với những thí sinh đã chuẩn bị cho kỳ thi GMAT ban đầu hoặc đã tham gia kỳ thi, những điểm số đó vẫn hợp lệ.”

“Mọi người không nên lo lắng,” Bindu đồng tình. “Kỳ thi GMAT được chấp nhận trên toàn thế giới và chúng tôi đã sử dụng nó trong nhiều năm. Chúng tôi tin tưởng vào kỳ thi GMAT.”