Chiến lược đoán trong GMAT

  • GMAT Guessing Strategies

Nó có vẻ phản trực giác, nhưng bất kỳ chiến lược làm bài kiểm tra GMAT thông minh nào cũng nên bao gồm các chiến lược để đoán trên GMAT. Tất nhiên, không ai muốn có lý do để áp dụng các chiến lược đoán của mình vào ngày thi, nhưng như câu nói: “Hy vọng điều tốt nhất; chuẩn bị cho điều tệ nhất." Tất cả chúng ta đều hy vọng sẽ trả lời được mọi câu hỏi mà chúng ta thấy trên GMAT trong thời gian quy định. Tuy nhiên, thực tế là làm như vậy không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được. Do đó, đoán là một phần của bất kỳ chiến lược thi GMAT nào.

Vì vậy, hãy nói về một số chiến lược đoán GMAT thực tế, linh hoạt và được hỗ trợ bởi nghiên cứu để tối đa hóa điểm số của bạn.

Có hai kiểu đoán cơ bản mà người dự thi có trong kho vũ khí của họ cho GMAT: đoán có phân tích và đoán ngẫu nhiên. Để bắt đầu, chúng ta sẽ thảo luận về phỏng đoán có học thức và xem xét một ví dụ mà việc phỏng đoán có học thức là cần thiết.

Đoán có phân tích là những gì bạn làm khi bạn biết đủ về một câu hỏi để loại bỏ một số lựa chọn câu trả lời. Tuy nhiên, bạn không chắc câu trả lời chính xác là gì và việc đi đến câu trả lời đó sẽ đòi hỏi quá nhiều thời gian hoặc có thể vượt quá khả năng của bạn.

Có thể bạn đang gặp khó khăn khi quyết định giữa hai lựa chọn câu trả lời. Hoặc có thể bạn chỉ có thể tự tin loại bỏ một lựa chọn. Hoặc bạn phỏng đoán có học thức bởi vì bạn sắp hết thời gian hoặc dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi cụ thể. Dù bằng cách nào, bạn hãy dự đoán đúng nhất câu trả lời chính xác, dựa trên công việc của bạn cho đến nay và tiếp tục.

Khi nào nên đưa ra các phỏng đoán có sự phân tích?

Vì những lý do hiển nhiên, phỏng đoán có học luôn được ưu tiên hơn là đoán ngẫu nhiên. Rốt cuộc, nếu bạn có năm câu trả lời để chọn, bạn chỉ có 1/5 cơ hội chọn đúng. Nhưng nếu bạn chỉ có ba câu trả lời để chọn, thì tỷ lệ cược của bạn sẽ tốt hơn đáng kể.

Vì vậy, nếu bạn đang đấu tranh để thực hiện bất kỳ bước tiến nào cho một câu hỏi hoặc bạn nhận ra rằng bạn đang mất rất nhiều thời gian để tìm ra một câu hỏi và bạn quyết định mình cần phải đoán, cách tốt nhất của bạn là cố gắng nhanh chóng loại bỏ một số câu trả lời thay vì đoán ngẫu nhiên. Ngay cả khi bạn chỉ có thể loại bỏ một câu trả lời hoặc nếu bạn cảm thấy 70% hoặc 60% chắc chắn rằng 2 hoặc 3 câu trả lời là sai, bạn vẫn đang có cho mình một cơ hội tốt hơn trong việc đoán đúng. Không sao cả khi đưa ra một phỏng đoán khó hiểu, không phải lúc nào bạn cũng có thể hoàn toàn tin tưởng vào câu trả lời của mình.