Chuẩn bị cho GMAT Focus

  • new GMAT

Chúng ta đã thấy rằng GMAT Focus Edition bao gồm ít nội dung cần chuẩn bị hơn so với GMAT cổ điển. Mặt khác, Focus Edition sẽ là một bài kiểm tra khó khăn hơn. Vì vậy, phiên bản Focus cuối cùng sẽ khó xử lý hơn so với GMAT hiện tại?

Vấn đề là như thế này. Cuối cùng, điều làm cho GMAT trở nên khó khăn là sự cạnh tranh giữa những người nộp đơn vào các chương trình MBA. Các ứng viên MBA là những người tăng điểm GMAT trung bình và thách thức nhau để đạt điểm cao hơn bao giờ hết trong bài kiểm tra. Vì vậy, nếu các ứng viên chấp nhận điểm Focus Edition thấp hơn điểm GMAT cổ điển, thì việc chuẩn bị cho GMAT có thể trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, rất có thể các ứng viên của trường kinh doanh sẽ tiếp tục đẩy điểm GMAT lên cao hơn. Rốt cuộc, tại sao lại dừng lại ở việc chấm điểm, chẳng hạn như phần trăm thứ 94 là 665 trên Focus Edition khi có 14 điểm có thể trên 665? Trong trường hợp đó, mặc dù có ít nội dung hơn để học cho GMAT Focus, nhưng thời gian chuẩn bị cho GMAT có thể tăng trở lại như hiện tại.