Có nên thi lại GMAT

  • 31-students-talk-in-hallway_735x430_31

Thi lại GMAT có tệ không?

Không. Các trường kinh doanh sử dụng điểm số GMAT tốt nhất của bạn khi đánh giá đơn đăng ký của bạn. Đối với họ sẽ không thành vấn đề nếu bạn thi GMAT hai hoặc ba lần và sẽ không thành vấn đề nếu điểm thấp nhất GMAT của bạn thấp hơn 200 điểm so với điểm cao nhất của bạn. Nó cũng không nhất thiết phải là vấn đề nếu bạn không cải thiện điểm số của mình.

Nếu bạn cải thiện điểm số GMAT của mình, một trường kinh doanh sẽ coi đó là một điều tích cực — bạn đã mắc phải một nhiệm vụ khó khăn và đã thành công, cải thiện khả năng bạn sẽ có thể tập trung và học tốt trong thời gian học. (Có nhiều cách khác để thể hiện sự kiên trì của bạn; bạn không cần phải thể hiện nó trong thành tích GMAT của mình. Nhưng đây là một cách tốt để thể hiện điều đó.)

Bạn có thể thi lại GMAT bao nhiêu lần?

Đầu tiên, có khoảng thời gian chờ 16 ngày giữa các kỳ thi có cùng định dạng (cả ở trung tâm khảo thí hoặc cả trực tuyến). Nếu bạn chuyển đổi định dạng — ví dụ: trước tiên bạn thi ở trung tâm kiểm tra và sau đó chuyển sang GMAT Online thi tại nhà — bạn sẽ không phải chờ đợi 16 ngày này.

Bạn có thể thi GMAT tổng cộng tối đa năm lần trong khoảng thời gian 12 tháng luân phiên, bất kể định dạng. Ví dụ: bạn có thể thực hiện trực tuyến ba lần và trực tiếp hai lần trong khoảng thời gian 12 tháng và đó sẽ là giới hạn năm lần kiểm tra của bạn.

Tương tự như vậy, bạn chỉ có thể thi GMAT tổng cộng lên đến tám lần trong đời, bất kể định dạng nào.