Computer-Adaptive

  • gmat-cat

Điểm tổng (Total Score) của GMAT được tính theo điểm của hai phần Quantitative và Verbal. Quantitative có 31 câu hỏi trong 62 phút, và Verbal có 36 câu hỏi trong 65 phút.

Rất nhiều bạn tính trung bình một câu hỏi Quantitative có 2 phút để trả lời, và một câu hỏi Verbal có 1.8 phút. Theo cách tính đó các bạn sẽ cố gắng trả lời một câu hỏi trong vòng 2 phút. Sau đó chuyển đến câu hỏi mới bất kể là có làm được hay không. Mục đích là sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi trong thời gian cho phép. Với chiến lược này các bạn hoàn thành bài thi GMAT rất "gọn gẽ" và nhanh: luôn làm hết tất cả các câu hỏi trước khi đồng hồ báo hết giờ, thậm chí một số bạn còn thừa thời gian. Nhưng có một điểm chung là điểm của các bạn luôn rất thấp!

Điều quan trọng các bạn cần biết là khái niệm "Computer Adaptive Test" hay CAT. GMAT là một bài thi thuộc dạng CAT. Phần Quantitative và Verbal Reasoning bắt đầu với một câu hỏi có mức độ khó trung bình (average difficulty). Sau đó các câu hỏi sẽ liên tục thay đổi mức độ khó, tùy thuộc vào mức trả lời đúng của thí sinh. Vì vậy nếu thí sinh trả lời đúng một câu hỏi, một câu hỏi khó hơn sẽ xuất hiện tiếp theo.

Nếu một câu hỏi bị trả lời sai, câu hỏi tiếp theo thông thường sẽ dễ hơn. Khi bài thi kết thúc, máy tính sẽ tính toán điểm số dựa theo khả năng trả lời đúng những câu trả lời khó. Cụ thể là một bạn có số câu trả lời đúng ít hơn nhưng là những câu hỏi khó sẽ có điểm cao hơn bạn trả lời đúng nhiều hơn nhưng đều là những câu dễ.

Vì vậy khi làm bài thi GMAT các bạn cố gắng trả lời những câu hỏi khó cho dù mất nhiều thời gian nhé. Don't blindly stick with the 2-minute rule!

Cách tốt nhất là các bạn thực hành thật nhiều. Tất các các học viên của chương trình luyện thi GMAT tại Campus đều được thường xuyên luyện tập với các bài thi giống như thi thật. Nhờ đó các bạn được trau rồi và rèn luyện để có chiến lược làm bài thi GMAT tốt nhất.