Điểm GMAT tốt là bao nhiêu

  • 07-studying-by-window_735x430_07

Vậy điểm GMAT tốt đối với tôi là bao nhiêu?

Để xác định điểm GMAT tốt, hãy bắt đầu với điểm GMAT trung bình của chương trình MBA mục tiêu của bạn, sau đó cộng hoặc trừ một vài điểm dựa trên trình độ của bạn.

Ví dụ: đối với một ứng viên trong lĩnh vực tài chính đăng ký chương trình MBA Wharton, nơi điểm GMAT trung bình là 730, điểm GMAT 750 sẽ là tốt và 760+ sẽ là xuất sắc. (Số lượng lớn trong lĩnh vực tài chính nộp đơn vào Wharton có nghĩa là người nộp đơn này thuộc nhóm cạnh tranh và nên nhắm mục tiêu điểm GMAT cao hơn một chút so với mức trung bình chung để có điểm GMAT “tốt”.)

Kết quả nghiên cứu # 1: 730+ Điểm GMAT làm tăng tỷ lệ chấp nhận lên tới 197%

Kết quả nghiên cứu # 2: 730+ Điểm GMAT đem đến cơ hội học bổng lớn hơn

Với những lý do dựa trên xếp hạng tại sao các trường kinh doanh muốn tăng điểm GMAT trung bình của họ, không có gì ngạc nhiên khi các chương trình MBA đôi khi cung cấp học bổng cho những ứng viên giỏi cũng có điểm GMAT cao, vì việc đăng ký những sinh viên đó có thể giúp chương trình MBA đạt được thành tích tốt hiển thị trong bảng xếp hạng MBA của US News.

Tùy thuộc vào các chương trình MBA, lợi thế của việc đạt 730 điểm GMAT trở lên về mặt trao học bổng thường là 30-40%.