Điểm IR có vai trò gì

  • students-on-stairs-735×430

Các công ty ngày nay hoạt động trong các môi trường đa dạng, nơi các vị trí, dân số và các bên liên quan được kết nối với nhau bằng các công nghệ cung cấp khối lượng dữ liệu chưa từng có.

Dữ liệu này đến từ nhiều nguồn: mạng xã hội, lịch sử mua sắm, dịch vụ phát trực tuyến, trợ lý kỹ thuật số, thiết bị thông minh, ô tô thông minh, tòa nhà thông minh, báo cáo chính phủ, nghiên cứu khoa học, hồ sơ vận chuyển, khảo sát, v.v. Ngoài ra, dữ liệu được trình bày ở các dạng khác nhau như trong bảng tính, đồ họa và văn bản. Người chiến thắng trong số các doanh nghiệp toàn cầu dựa vào các nhà lãnh đạo có kỹ năng, những người có thể nhìn thấy mối liên hệ giữa nhiều nguồn và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và đầy đủ nhất về môi trường kinh doanh của họ. Đây là thực chất của lý luận tổng hợp (Integrated Reasoning).

Điểm IR có vai trò gì

Kỳ thi GMAT ™ mang đến cho bạn cơ hội thể hiện các kỹ năng lý luận tổng hợp này. Đây là những kỹ năng sẽ mang lại cho bạn lợi thế trong cả thế giới kinh doanh và trong bất kỳ chương trình MBA nào đáp ứng nhu cầu của các công ty toàn cầu. Phần Lý luận tích hợp (IR) của GMAT — đo lường khả năng tổng hợp, diễn giải và đưa ra đánh giá của ứng viên dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn — được phát triển với đầu vào từ cả các trường kinh doanh và nhà tuyển dụng của công ty. Đây là điều đặc biệt duy nhất có của GMAT. Không có kỳ thi tuyển sinh sau đại học nào khác cung cấp một phần tương đương để chứng minh những kỹ năng được yêu cầu này.

Phần IR bao gồm bốn loại câu hỏi:

  • Lý luận đa nguồn: Đo lường khả năng kiểm tra và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn bao gồm văn bản, bảng, đồ họa hoặc sự kết hợp của cả ba loại
  • Phân tích bảng: Đo lường khả năng sắp xếp và phân tích các bảng dữ liệu để đánh giá mức độ liên quan của thông tin
  • Diễn giải đồ họa: Đo khả năng diễn giải thông tin được trình bày trong biểu đồ để xác định mối quan hệ giữa các điểm dữ liệu và đưa ra suy luận
  • Phân tích hai phần: Đo lường khả năng định lượng và lời nói được sử dụng để giải quyết các vấn đề phức tạp