Full-time job and GMAT

  • GMAT Full-time Job

Thách thức lớn nhất khi chuẩn bị cho GMAT và làm việc toàn thời gian là bạn có rất ít thời gian cũng như năng lượng để dành cho việc luyện thi GMAT mỗi ngày. Nhưng nếu bạn tuân theo một kế hoạch học tập phù hợp, chuẩn bị từ các nguồn lực phù hợp và có chiến lược ôn luyện GMAT thích hợp, bạn có thể vượt qua GMAT trong thời gian mong muốn và đạt điểm cao. Dưới đây là một số chiến lược sẽ giúp bạn có thể chuẩn bị hiệu quả cho GMAT ngay cả với một lịch trình bận rộn.

I. Bắt đầu sớm

Trừ khi bạn đột nhiên nhận ra rằng bạn cần phải lấy bằng MBA càng sớm càng tốt, tốt nhất là bạn nên lên kế hoạch trước. Thời gian luyện thi GMAT sẽ mất khoảng 4 - 6 tháng, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng hiện tại của bạn. Nếu bạn biết mình phải thi GMAT trong vài tháng tới, điều tốt nhất bạn nên làm là bắt đầu ngay lập tức.

II. Đăng ký một chương trình luyện thi GMAT chất lượng

Các khóa học GMAT online của Campus cung cấp cho bạn một kế hoạch học tập được cá nhân hóa tích hợp để bạn chỉ tập trung vào việc học. Một khi bạn có một khóa học đáp ứng nhu cầu của bạn, hành trình chuẩn bị của bạn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

III. Tuân theo Kế hoạch của chương trình học GMAT

Vì bạn đang học GMAT cùng với một công việc toàn thời gian, bạn sẽ chỉ có vài giờ để chuẩn bị mỗi ngày. Bạn hãy tuân theo kế hoạch học tập mà khóa học GMAT của Campus cung cấp cho bạn. Tuân theo một kế hoạch học tập thích ứng sẽ giúp bạn bắt đầu chuẩn bị của mình một cách có cấu trúc nhất. Bạn sẽ biết những chủ đề nào cần đề cập khi với phạm vi điều chỉnh cho những ngày bận rộn. Theo dõi tiến độ cũng khá dễ dàng khi tuân theo một kế hoạch học tập một cách ổn định.

Kết luận: Bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị cho GMAT với một công việc toàn thời gian

Với một khóa học GMAT online phù hợp, bạn sẽ luôn có một người cố vấn giúp bạn có động lực cao và một kế hoạch học tập được cá nhân hóa để đi đúng hướng, bạn có thể đạt hơn 700 điểm GMAT ngay cả khi đang làm việc toàn thời gian. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ, hãy biết rằng phần lớn trong số hơn 700 người đạt điểm là những người đã chuẩn bị cho GMAT trong khi làm việc toàn thời gian. Hãy làm theo các bước trên, tạo môi trường thích hợp để học tập và quản lý mức độ căng thẳng để không bị quá tải.