GMAT 740 điểm

  • GMAT 720

Nhiều ứng viên đầy tham vọng của trường kinh doanh đặt mục tiêu đạt được Tổng điểm GMAT 720. Điểm GMAT 720 thường được coi là như một mức điểm tối thiểu đối với “M7”. M7 là nhóm không chính thức gồm bảy trường kinh doanh danh tiếng được coi là có các chương trình MBA tốt nhất thế giới: Harvard, Stanford, Wharton, Kellogg, Booth, Columbia và MIT Sloan.

Nhưng điều này chính xác đến mức nào về GMAT 740 điểm? Bạn có phải đạt ít nhất 740 để vào được một trường kinh doanh hàng đầu, và điều đó có đảm bảo cho bạn được nhập học không? Ngược lại, điểm GMAT 740 có thực sự đủ tốt cho các trường kinh doanh ưu tú? Nếu đăng ký M7, bạn có nên thi lại GMAT và cố gắng đạt điểm cao hơn nữa — ngay cả khi bạn đã có 740? Bạn cần điểm GMAT 750 cho Harvard hay Stanford? Và 20 trường hàng đầu nghĩ gì về điểm GMAT 740, hay top 50, hay top 100?

740 có phải là Điểm GMAT Tốt cho các Trường Kinh doanh Hàng đầu không?

740 có phải là điểm GMAT tốt không? Ở mức độ nào đó, câu trả lời là "Có". 740 là điểm GMAT phân vị thứ 95 và nói chung được coi là một điểm số xuất sắc. 740 là điểm GMAT trung bình của 10 trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ, vì vậy nếu bạn đăng ký vào một trường kinh doanh hàng đầu trong 10 trường kinh doanh, bạn nên đặt mục tiêu đạt hoặc vượt qua 740 để có mức độ an toàn cao. Bằng cách này, bạn không phải là ứng viên sẽ hạ thấp điểm trung bình GMAT của trường bạn và do đó có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng của họ.

Cách các trường Kinh doanh đánh giá Tổng điểm GMAT của bạn

Tất cả các trường kinh doanh đều khác nhau — ngay cả những trường tốt nhất — và do đó tất cả đều có những kỳ vọng và cách sử dụng khác nhau đối với điểm GMAT của bạn. Nói chung, GMAT được sử dụng để dự đoán khả năng hoạt động trong năm đầu tiên của bạn so với các ứng viên cùng trường kinh doanh, vì các nghiên cứu đã chỉ ra rằng điểm GMAT cao hơn là một yếu tố dự báo khá đáng tin cậy về một năm đầu tiên thành công hơn trong trường kinh doanh.

Tóm lại, điều mà các trường kinh doanh hàng đầu muốn thấy từ điểm GMAT của bạn là bạn đã làm đủ tốt để chứng minh rằng bạn có thể thành công trong một chương trình MBA nghiêm ngặt. Tất nhiên, họ cũng muốn đảm bảo rằng họ duy trì hoặc đạt được thứ hạng bên ngoài, và thành phần điểm GMAT của học sinh của họ ảnh hưởng đến các đánh giá như vậy. Vì vậy, điểm GMAT cũng là một yếu tố uy tín nhất định đối với trường mà điểm GMAT 740 của bạn góp phần.