GMAT Data Sufficiency

  • GMAT Data Sufficiency

Các câu hỏi về Data Sufficiency được xen kẽ với Problem Solving trong phần Quantitative và chúng có thể không quen thuộc với hầu hết các thí sinh. Các câu hỏi chứa các phương trình toán học có thể liên quan đến đại số hoặc hình học, giống như các câu hỏi Giải quyết vấn đề đơn giản hơn trong phần Định lượng.

Điểm độc đáo của các câu hỏi về Data Sufficiency là người dự thi không phải giải các phương trình thực tế. Thay vào đó, mỗi phương trình sẽ được theo sau bởi hai câu lệnh chứa dữ liệu liên quan đến phương trình. Sau đó, câu hỏi sẽ đặt ra, để giải phương trình, liệu phát biểu đầu tiên có đủ không? Chỉ riêng phát biểu thứ hai đã đủ chưa? Có phải kết hợp cả hai đều cần thiết để giải phương trình, nhưng không phải là đủ? Một trong hai tuyên bố có đủ không? Không phải là đủ của riêng nó?

Nói cách khác, người dự thi chỉ cần biết những thông tin cần thiết để giải phương trình. Thông thường, điều đó có thể được thực hiện mà không cần thực sự giải phương trình. Trên thực tế, nếu người dự thi có thể xác định dữ liệu nào cần thiết để giải phương trình mà không thực sự giải nó, thì thời gian quý giá có thể được tiết kiệm. Mọi vấn đề về Data Sufficiency đều tuân theo cùng một định dạng, với năm lựa chọn được liệt kê ở trên.

Năm mẹo của chúng tôi để giải phần GMAT Data Sufficiency

1. Đừng lãng phí thời gian của bạn để giải quyết vấn đề: Các câu hỏi về tính đầy đủ dữ liệu không phải là đưa ra giải pháp cho vấn đề, mà là xác định xem có đủ thông tin để bạn có thể trả lời câu hỏi hay không. Đừng bắt đầu bằng cách giải quyết vấn đề.

2. Ghi nhớ các lựa chọn câu trả lời: Trong các câu hỏi về tính đầy đủ dữ liệu, năm lựa chọn câu trả lời luôn giống nhau. Ghi nhớ những điều này sẽ tăng tốc độ phản hồi của bạn.

3. Xem xét từng tuyên bố riêng biệt: Hãy xem từng tuyên bố và xem liệu nó có cung cấp đủ thông tin cho bạn không.

4. Đảm bảo rằng giải pháp trả lời câu hỏi được đặt ra: Hãy chắc chắn rằng câu trả lời là đủ cho câu hỏi.

5. Kiến thức toán cơ bản vững vàng: Giống như nhiều câu hỏi định lượng trong GMAT, việc nắm bắt tốt phép tính nhẩm sẽ tăng tốc độ trả lời của bạn.