GMAT Focus có khó hơn?

  • Shorter GMAT

Một điểm khác biệt lớn giữa GMAT Focus Edition và GMAT cổ điển là GMAT Focus Edition không bao gồm Hình học hoặc Sửa câu.

Hình học bao gồm một phần quan trọng trong phần Định lượng của GMAT cổ điển. Ngoài ra, nhiều người dự thi GMAT nhận thấy Hình học là một trong những khía cạnh khó hơn của GMAT Quant. Vì vậy, việc loại bỏ Hình học sẽ giúp cho GMAT Focus dễ chuẩn bị hơn so với GMAT cổ điển.

Ngoài ra, Sửa lỗi câu là một phần của GMAT mà mọi người thường chuẩn bị rất nhiều. Vì vậy, việc loại bỏ phần Sửa câu trong GMAT Focus Edition rõ ràng làm cho việc chuẩn bị cho GMAT bớt khó khăn hơn.

Hơn nữa, Focus Edition không bao gồm phần bài luận Viết phân tích có trong GMAT hiện tại. Mặc dù sinh viên GMAT thường không chuẩn bị nhiều cho AWA, nhưng việc loại bỏ AWA chỉ có thể giúp GMAT Focus dễ chuẩn bị hơn.

Bản thân GMAC đã quảng cáo Phiên bản Tiêu điểm GMAT mới liên quan đến “ít nội dung hơn để chuẩn bị”. Vì vậy, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là Focus Edition dễ chuẩn bị hơn đáng kể so với GMAT cổ điển.