GMAT Online tại nhà

  • man-with-pencil-and-laptop_gs3660027_735x430

Những cải tiến mới cho kỳ thi trực tuyến GMAT tại nhà.

Bắt đầu từ tháng 5, năm 2021, có bốn cải tiến chính cho kỳ thi trực tuyến GMAT tại nhà:

  1. Nhận báo cáo điểm không chính thức của bạn ngay lập tức: Xem điểm của bạn trên màn hình sau khi kết thúc bài thi để bạn có thể lập kế hoạch cho các bước tiếp theo của mình.
  2. Chọn Thứ tự Phần thi của bạn: Bạn có thể chọn phần nào của kỳ thi để thực hiện trước, giống như kỳ thi tại trung tâm khảo thí.
  3. Nghỉ hai lần tùy chọn 8 phút: Tại sao phải nghỉ một trong khi bạn có thể có hai?
  4. Bài luận Phân tích (AWA): Thể hiện kỹ năng viết quan trọng của bạn qua phần thi AWA.

Trực tuyến hay trung tâm kiểm tra? Sự lựa chọn là của bạn

Với những cải tiến mới đối với kỳ thi trực tuyến, trải nghiệm kiểm tra tại trung tâm và tại nhà thậm chí còn giống hơn trước đây:

  • Cấu trúc bài kiểm tra giống hệt nhau: Cho dù bạn thi ở nhà hay ở trung tâm luyện thi, bài thi GMAT sẽ có bốn phần giống nhau.
  • Điểm số tương đương nhau: Hãy làm bài GMAT Online tại nhà sự tự tin rằng thang điểm và độ tin cậy sẽ được các trường mục tiêu của bạn chấp nhận giống như khi bạn thi tại trung tâm khảo thí.
  • Các kinh nghiệm giống với thi trực tiếp tại trung tâm: Có được sự linh hoạt và kiểm soát ở nhà giống như trung tâm kiểm tra, bao gồm cả việc chọn Thứ tự phần, cách sử dụng bảng trắng và nghỉ giải lao.
  • Thi tại nhà nhưng vẫn đảm bảo chất lượng: Cả hai phương án thi đều ưu tiên tính bảo mật và công bằng cho tất cả người dự thi.

Bài thi GMAT trực tuyến tại nhà được thực hiện từ năm 2020 như là một giải pháp tạm thời khi có dịch COVID-19. Tuy nhiên hình thức thi này đã trở thành một lựa chọn chính thức cho các thí sinh hiện nay.