GRE vs. GMAT

  • gre-gmat

Rất nhiều trường quản trị kinh doanh sẽ chấp nhận hoặc GRE hoặc GMAT, và các ứng viên MBA có thể chọn một trong hai kỳ thi này để thể hiện tiềm năng học vấn của mình.

Sau đây là năm yếu tố các bạn nên xem xét trước khi lựa chọn giữa GMAT và GRE.

1. Ưu tiên của trường (School preference): Một số trường đánh giá GMAT rất cao, vì vậy rất quan trọng là bạn cần tìm hiểu riêng từng trường mà bạn chuẩn bị nộp đơn.

Tuy nhiên một số trường khác thì xem GRE và GMAT có giá trị ngang nhau trong quá trình xét tuyển. Ví dụ chương trình MBA của đại học Stanford khuyến khích các ứng viên lựa chọn kỳ thi nào mà họ thấy phù hợp hơn.

2. Kỹ năng toán (Math skills): Phần Quantitative của GMAT nói chung khó hơn của GRE. Yêu cầu về kiến thức toán cơ bản của GRE và GMAT là giống nhau. Tuy nhiên các câu hỏi Quantitative của GMAT đòi hỏi sự suy luận nhiều hơn. Nếu bạn thích những bài toán "logic problems" thì có thể GMAT Quantitative là phù hợp với bạn.

3. Kỹ năng ngôn ngữ (Language Skills): GRE có phần kiểm tra từ vựng được xem là rất khó ngay cả với người bản ngữ (native speakers). Vì vậy GRE Verbal thông thường là khó hơn GMAT Verbal.

4. Mục tiêu nghề nghiệp (Career Goals): Một số ngân hàng đầu tư hoặc các hãng tư vấn có thể sẽ yêu cầu bạn nộp điểm GMAT. Bạn hãy cân nhắc kỹ điều này. Bạn có thể thi GRE để nộp đơn MBA, nhưng khi chuẩn bị tốt nghiệp và xin việc làm bạn có thể phải thi GMAT.

5. Cấu trúc đề thi và câu hỏi khác nhau: Trong một phần bạn đang thi (Verbal hoặc Quant), bạn có thể bỏ qua câu hỏi mà bạn thấy khó và quay trở lại khi còn thời gian. Bạn có thể áp dụng chiến thuật "dễ trước khó sau". Đối với GMAT, bạn bắt buộc phải hoàn thành câu hỏi trước khi chuyển đến câu hỏi mới. Bạn cũng không có cơ hội quay trở lại những câu đã trả lời. Điều này sẽ gây một áp lực lớn lên tâm lý của bạn.