Gửi điểm GMAT

  • Send GMAT scores

Điểm GMAT không chính thức (GMAT unofficial score report) sẽ có ngay tại trung tâm thi GMAT sau khi bạn thi xong. Phiếu điểm không chính thức bao gồm điểm Quantitative, Verbal, Integrated Reasoning, và Total score (điểm tổng dựa theo điểm phần Quantitative và Verbal Reasoning).

Điểm chính thức (GMAT official score report) sẽ có khoảng 2 tuần sau ngày thi. Điểm chính thức bao gồm điểm các phần bạn đã biết cộng thêm điểm bài luận Analytical Writing Assessment. Điểm chính thức sẽ được gửi đến những trường bạn lựa chọn tại trung tâm thi GMAT.

Ngay sau khi bạn thi GMAT xong, nếu bạn không hủy (cancel) kết quả, bạn sẽ có cơ hội gửi điểm GMAT đến 5 trường miễn phí.
Trước ngày thi bạn hãy cẩn thận ghi lại mã của từng trường hoặc chương trình (GMAT Code) mà bạn muốn nộp đơn. Ngay sau khi có kết quả thi GMAT không chính thức và bạn chấp nhận kết quả, trên màn hình máy tính sẽ hiện ra cửa sổ bạn dùng để chọn các trường bạn sẽ gửi điểm tới. Bạn có thể gửi tối đa 5 trường. Campus khuyên các bạn là nên tận dụng cơ hội gửi điểm GMAT miễn phí này.

Bạn muốn gửi thêm phiếu điểm sau ngày thi GMAT?
Bạn hoàn toàn có thể gửi điểm GMAT tới các trường khác sau ngày thi GMAT. Tuy nhiên lệ phí gửi điểm rất đắt, $35 (35 USD) cho một trường. Đó chính là lý do các bạn cần chọn trường một cách cẩn thẩn trước ngày thi GMAT để tránh việc phải gửi thêm điểm GMAT về sau.

Lựa chọn điểm GMAT để gửi
Không giống GRE có lựa chọn điểm (Score Selection) để gửi. Nếu bạn thi GMAT nhiều hơn một lần trong 5 năm trở lại đây, phiếu điểm chính thức gửi đến các trường sẽ bao gồm tất cả điểm các lần thi trước. Bạn cũng dừng quá bận tâm chuyện này, hãy tham khảo nên thi lại GMAT không?

Điểm GMAT có giá trị trong vòng 5 năm
Nếu bạn có thời gian và kế hoặc học MBA, bạn nên chuẩn bị thi GMAT sớm, không nên đợi đến gần thời hạn nộp đơn mới gấp rút ôn luyện và thi GMAT. Vì điểm GMAT có giá trị tới 5 năm, bạn hoàn toàn có thể thi GMAT từ 1 đến 2 năm trước khi chuẩn bị hồ sơ xin học MBA.