Kinh nghiệm học GMAT

GMAT là một kỳ thi bắt buộc nếu bạn muốn xin học cao học MBA hoặc Finance tại Mỹ, Canada, hoặc châu Âu. GMAT không phải là bài kiểm tra thông thường cho chỉ dành riêng cho sinh viên quốc tế. Vì vậy phần kiểm tra năng lực ngôn ngữ (Verbal) của GMAT đặc biệt khó nếu trình độ tiếng Anh của các bạn không tốt. Không chỉ phần Verbal, phần Toán (Quantitative) của GMAT cũng là một thách thức lớn đối với các bạn không học hoặc sử dụng toán nhiều.

Campus Education chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm học GMAT như sau:

Verbal:

Phần Verbal được chia làm ba phần khác nhau: Reading Comprehension (Đọc hiểu), Sentence Correction (Sửa lỗi câu), và Critical Reasoning (Suy luận logic).

  • Reading Comprehension: Gồm nhiều bài đọc với các chủ đề về khoa học tự nhiên, thiên văn học, khoa học xã hội, và lịch sử Hoa Kỳ. Các bạn cần đọc nhiều sách báo về lĩnh vực này để tăng cường kiến thức, từ vựng và tốc độ đọc hiểu.
  • Critical Reasoning: Yêu cầu những kỹ năng khá giống với các kỹ năng của phần đọc hiểu. Đó là khả năng tóm tắt đoạn văn, nhận biết ý của tác giả, và cách tác giả lập luận để thuyết phục người đọc đồng ý với quan điểm của mình.
  • Sentence Correction: Là phần kiểm tra ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, vì vậy các bạn cần nắm vững những chủ đề chính như Subject-Verb Agreement, Pronouns, Modifiers, Parallel Structures, Comparisons, và Wordy Sentences. Sentence Correction không yêu cầu vốn từ lớn, nhưng lại kiểm tra rất nhiều điển ngữ (Idioms). Thực hành nhiều là phương pháp duy nhất để giúp bạn hóa giải với câu hỏi kiểm tra Idioms.

Quant:

Phần Quant có hai loại câu hỏi, đó là Problem Solving và Data Sufficiency.

  • Problem Solving: Để làm tốt phần này các bạn cần có kiến thức toán cơ bản về Số học, Hình học, Đại số, và phần Phân tích số liệu (Descriptive Statistics). Trong phòng thi các bạn không được sử dụng máy tính để tính toán, vì vậy các bạn nên luyện tập tính toán bằng giấy và bút khi làm bài tập.
  • Data Sufficiency: Nhiều bạn gặp khó khăn với dạng câu hỏi này. Thực ra kiến thức toán trong phần Data Sufficiency hoàn toàn tương tự với phần Problem Solving. Tuy nhiên cách suy luận và chọn câu hỏi khác biệt của Data Sufficiency khiến bạn thấy lúng túng nếu quen với cách suy luận truyền thống của phần Problem Solving. Chìa khóa cho phần này là Practice, Practice, và Practice

Campus Education có khóa học tập trung riêng vào Verbal GMAT VerbalGMAT Verbal Weekend. Tương tự như vậy, các khóa học tập trung chuyên sâu vào Quant GMAT QuantGMAT Quant Weekend. Các khóa học này đặc biệt thích hợp với các bạn bắt đầu học GMAT.