Lợi thế điểm GMAT của bạn

  • intense-woman-with-laptop_gs3501743_735x430

Sau khi hoàn thành kỳ thi GMAT ™, thí sinh thường có hai suy nghĩ cấp bách:

  • Điểm số GMAT của tôi cạnh tranh như thế nào?
  • Những chương trình nào phù hợp nhất với tôi?

Lựa chọn chương trình MBA hoặc thạc sĩ kinh doanh phù hợp cho mục tiêu nghề nghiệp của bạn là điều quan trọng, nhưng với hàng nghìn chương trình hiện có, thật khó để thu hẹp chúng thành những chương trình phù hợp nhất với bạn. My Recommendations là một tài nguyên miễn phí được tích hợp vào trải nghiệm làm bài kiểm tra GMAT của bạn, cung cấp cho bạn các đề xuất về chương trình kinh doanh được cá nhân hóa.

My Recommendations là gì?

Khi bài kiểm tra GMAT của bạn đã được chấm điểm, một thuật toán nội bộ sẽ đánh giá hồ sơ, sở thích chương trình của bạn (bao gồm loại chương trình, địa lý, chuyên ngành dự định, ngành, v.v.), điểm GMAT và xu hướng gửi điểm GMAT toàn cầu để lập danh sách lên đến 10 chương trình phù hợp nhất. Những đề xuất này có tính đến chức năng nghề nghiệp và ngành trong tương lai, quy mô lớp học, vị trí chương trình và sự phù hợp với văn hóa — về cơ bản đây là những chương trình mà bạn sẽ là ứng cử viên cạnh tranh.

So sánh các chương trình phù hợp nhất

My Recommendations cho phép bạn tự tin vào các trường mà bạn đăng ký dựa trên khả năng cạnh tranh của bạn. Nó cũng trình bày các tùy chọn chương trình mà bạn có thể chưa khám phá trước đây. Mỗi đề xuất được cung cấp được liệt kê là Xuất sắc, Trên trung bình, Trung bình hoặc Thấp. Xếp hạng cạnh tranh "Xuất sắc" cho thấy rằng thuật toán của My Recommendations đã xác định bạn là ứng cử viên sáng giá cho một chương trình cụ thể.

Truy cập My Recommendations ở đâu?

Tìm My Recommendations bằng cách đăng nhập vào tài khoản mba.com của bạn và truy cập trang hồ sơ của bạn. Khi bạn đã hoàn thành ít nhất một kỳ thi GMAT, chấp nhận điểm của bạn và gửi điểm của bạn đến ít nhất một chương trình, bạn sẽ có thể chọn một nút có nội dung “My Recommendations”. Danh sách các chương trình được đề xuất của bạn sẽ được cập nhật với mỗi bài kiểm tra GMAT mới mà bạn hoàn thành.

Nếu bạn đã tham gia kỳ thi GMAT và gửi điểm của bạn đến ít nhất một trường, bạn hãy đăng nhập vào hồ sơ mba.com của bạn để xem các đề xuất được cá nhân hóa của bạn ngay bây giờ.