Mẹo hay học GMAT

  • students-at-desks_offset_126443_735x430

Bạn đang ôn thi GMAT, nhưng không chắc liệu mình có đang sử dụng thời gian một cách khôn ngoan hay không? Bản thân việc học GMAT là một kỹ năng. Để chuẩn bị đầy đủ, điều quan trọng là phải xây dựng một kế hoạch học tập thích hợp bao gồm việc đánh giá thường xuyên sự tiến bộ của bạn.

Mẹo để bạn có hiệu suất thi GMAT tốt nhất

Bạn có thể đạt được sự tự tin trong GMAT bằng cách xác định điểm yếu của mình và làm việc chăm chỉ, xây dựng một lịch trình học tập rõ ràng với các mục tiêu hàng tuần, và cuối cùng, bằng cách làm bài kiểm tra thử hai lần một tháng để theo dõi thành tích của mình.

Lập kế hoạch luyện thi GMAT của bạn

Làm các bài kiểm tra thực hành sớm và thường xuyên có thể cung cấp cho bạn một hành trang chính xác về các kỹ năng của bạn trước ngày thi GMAT chính thức. Đối với nhiều người, điều này đòi hỏi một lịch trình học tập với thời gian được phân bổ hàng ngày hoặc hàng tuần, tùy thuộc vào khoảng thời gian giữa bạn và ngày thi dự định của bạn.

Phát triển các kỹ năng cho ngày kiểm tra

Mặc dù nội dung của kỳ thi là rất quan trọng để nắm vững, các kỹ năng xung quanh việc học GMAT cũng quan trọng không kém. Việc quản lý thời gian là ưu tiên hàng đầu trong quá trình chuẩn bị cũng như ôn thi.