Nên thi GMAT nào

  • GMAT Focus Edition

GMAT Focus hoặc GMAT hiện tại: Bạn nên làm bài kiểm tra nào?

GMAT Focus mới dự kiến ​​sẽ ra mắt vào quý 4 năm 2023, cụ thể là sau tháng 10. Đối với những cá nhân muốn hoàn thành các yêu cầu GMAT của họ trong năm 2023, nên chọn tham gia GMAT phiên bản hiện tại.

Nếu bạn có ý định bắt đầu chuẩn bị sớm nhưng vẫn chưa quyết định sẽ tham gia kỳ thi nào, bạn nên bắt đầu nghiên cứu bằng cách tập trung vào các loại câu hỏi và lĩnh vực nội dung chung cho cả hai phiên bản GMAT.

Tuy nhiên, nếu kế hoạch học tập của bạn bắt đầu vào năm 2024, thì bạn nên tham gia kỳ thi GMAT Focus Edition mới để phù hợp với nội dung và định dạng cập nhật mới nhất.

Điểm GMAT hiện tại của tôi có hợp lệ sau khi GMAT Focus Edition ra mắt không?

Bạn hãy yên tâm, không cần lo đâu. Điểm GMAT vẫn có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày thi. Các trường kinh doanh đã không ngừng kỳ thi hiện có; thay vào đó, họ đã mở rộng tiêu chí chấp nhận của mình để bao gồm Phiên bản GMAT Focus Edition. Miễn là điểm của bạn nằm trong khung thời gian hợp lệ, áp dụng cho tất cả các định dạng bài kiểm tra này, các trường kinh doanh sẽ xem xét và chấp nhận chúng mà không gặp bất kỳ vấn đề gì.