Nên thi lại GMAT không?

  • Retaking GMAT

Bạn vừa thi GMAT chính thức xong và trên màn hình máy tính báo 680. "Điểm GMAT 680 là khá tốt rồi, nộp hồ sơ đi thôi", đây là quan điểm của nhiều người khi bạn chia sẻ điểm thi GMAT của mình.

Thế nhưng thẳm sâu trong thâm tâm bạn, bạn biết mình thực sự muốn điều gì. Đó là một con số màu nhiệm. Con số màu nhiệm 700+ đó luôn có vẻ trốn tránh bạn. Bạn đã dành cả năm học GMAT và hi sinh rất nhiều thứ để có nó. Thế nhưng một lần nữa nó đã vuột khỏi tầm tay của bạn.

Thực ra những người khuyên bạn nộp hồ sơ cũng có lý của họ. Với GMAT 680 bạn có thể nộp khá nhiều trường như:

North Carolina (Kenan-Flagler),
Washington (Foster),
Temple (Fox),
Penn State (Smeal),
Wisconsin-Madison,
Ohio State (Fisher),
Boston University.

Tuy nhiên với GMAT 680 cơ hội của bạn đi những chuyến tàu sau đây là khá nhỏ:

Stanford University (CA)
University of Pennsylvania (Wharton)
University of Chicago (Booth)
Harvard University (MA)
Northwestern University (Kellogg) (IL)
Yale University (CT)
New York University (Stern)
Dartmouth College (Tuck) (NH)
Columbia University (NY)
University of California—Berkeley (Haas)

Một cách ngắn gọn, bạn có lý do để băn khoăn với điểm GMAT 680 của mình. Còn việc thi lại GMAT không thì phụ thuộc nhiều yếu tố. Ví dụ như bạn còn đủ thời gian để nộp Vòng 1 (Round 1) hay Vòng 2 (Round 2), bạn có chắc chắn là lần thi GMAT tới bạn sẽ đạt điểm số mơ ước của mình? Bạn hãy cân nhắc và đưa ra lựa chọn hợp lý tốt nhất cho điều kiện và hoàn cảnh của bạn nhé.