Nổi bật với điểm GMAT

  • 2018_gmat_betterchoicecampaign_blogimages_735x430

Chọn kỳ thi GMAT ™ và chuẩn bị cho khả năng áp dụng nhiều trong thực tế.

Đăng ký vào trường kinh doanh là một thời điểm quan trọng trong cuộc đời bạn. Và vào đúng trường có thể giúp bạn nổi bật, được tuyển dụng và đạt được mục tiêu của mình. Vậy tại sao bạn không tham gia kỳ thi GMAT dành riêng cho trường kinh doanh?

Kỳ thi GMAT ™ là sự lựa chọn tốt nhất cho những ứng viên theo học MBA và muốn hồ sơ của nổi bật hơn so với các ứng viên khác. Được thiết kế bởi các trường kinh doanh và dành riêng cho các trường kinh doanh, GMAT đo lường các kỹ năng mà họ đánh giá cao nhất. Điểm GMAT của bạn có thể mang lại lợi thế cho bạn và gửi thông điệp rằng bạn nghiêm túc với trường kinh doanh. Thêm vào đó, nó cung cấp cho bạn các tùy chọn. Có đến 9 trong số 10 chương trình MBA trên toàn cầu sử dụng điểm GMAT trong tuyển sinh. Ngoài ra, gần 40 phần trăm điểm được gửi đến các chương trình Thạc sĩ Tài chính và Quản lý Quốc tế.

Trong bất kỳ loại chương trình kinh doanh nào mà bạn quan tâm, kỳ thi GMAT tập trung vào điều quan trọng nhất đối với các trường học: kỹ năng lập luận trong thế giới thực. Không giống như GRE, kỳ thi GMAT đánh giá mức độ sẵn sàng của bạn cho trường kinh doanh bằng cách kiểm tra những gì thực sự quan trọng — khả năng hiểu và đánh giá nhiều nguồn và loại thông tin khi chúng liên quan đến nhau — chứ không phải từ vựng mà bạn rất có thể sẽ không bao giờ sử dụng lại. Chọn kỳ thi GMAT và chuẩn bị cho việc giải quyết vấn đề trong thế giới thực, cả ở trường học và sự nghiệp của bạn sau này.