Phần IR trong GMAT

  • Integrated Reasoning

Phần Integrated Reasoning (IR) của GMAT là một con quái vật kỳ lạ. Mặc dù điểm tổng rất cao, không ít bạn đã thất vọng với phiếu điểm GMAT của mình chỉ vì IR. Bạn có thể cảm thấy IR rất khó nếu không chuẩn bị kỹ càng.

Điểm IR là một phần riêng và không tính vào điểm tổng GMAT. Tuy nhiên bạn cần phải làm tốt phần này. Trong khi hội đồng tuyển sinh các trường có thể không nhìn quá kỹ vào IR, điểm IR thấp sẽ như một hạt sạn trong mắt và tác động tiêu cực đến hồ sơ của bạn. Hơn nữa trong thời đại Big Data khi mà những con số được phân tích để phục vụ các mục tiêu chiến lược, kỹ năng phân tích số liệu đơn giản là yêu cầu phải có đối với các nhà quản lý trong tương lai.

Phần IR trong GMAT về cơ bản là kiểm tra các kỹ năng phân tích số liệu của bạn. Các câu hỏi được đưa ra dưới dạng biểu đồ, đồ thị và bảng kèm theo lời hướng dẫn. Những câu hỏi này liên quan đến việc tìm ra được mối liên hệ giữa các thành phần được trình bày. Thang điểm của IR là từ 1 đến 8.

Thực sự mà nói thì IR không nên gây ra cho bạn quá nhiều lo lắng. Nếu bạn làm tốt phần Quantitative Reasoning, bạn đã có đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để trả lời các câu hỏi của IR. Vấn đề chính là các bạn cần thực hành để làm quen với các dạng câu hỏi và có thể tìm ra câu trả lời một cách nhanh nhất. Lời khuyên của Campus là trước ngày thi từ một đến hai tuần, các bạn dành một ít thời gian để giải các bài tập phần IR. Hãy cảm thấy thoải mái và đảm bảo rằng điểm IR của bạn sẽ tương đối tốt (từ 6 điểm trở lên).

Sau đây là một số chiến thuật bạn có thể áp dụng:

1. Làm quen với việc đọc bảng, đồ thị và biểu đồ: Số liệu các câu hỏi trong phần IR của GMAT thường được tóm tắt và trình bày một cách trực quan. Nhiệm vụ của bạn là phân tích và đưa ra được kết luận dựa trên những số liệu này.

2. Đọc kỹ câu hỏi: Dành thời gian đọc kỹ câu hỏi và hình dung mối quan hệ giữa các số liệu. Một khi bạn tóm tắt được những vấn đề chính, việc tìm ra đáp án khá nhanh và đơn giản.

3. Sử dụng máy tính trên màn hình: IR là phần duy nhất của GMAT mà bạn được cung cấp máy tính. Mặc dù bạn không cần dùng đến máy tính một cách thường xuyên, những câu hỏi liên quan đến tính toán sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian.

4. Tận dụng chức năng sắp xếp (nếu có) của bảng: Đôi khi nhìn vào bảng số liệu được sắp xếp ngẫu nhiên bạn sẽ rất khó thấy được mối quan hệ giữa các đại lượng. Nếu bạn sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần thì những quan hệ này có thể dễ nhìn hơn.

5. Không ép bản thân bạn quá: Như đã nói ở trên, trung bình bạn chỉ cần ôn IR một tuần trước ngày thi là đủ. Phần lớn các học viên GMAT của Campus có điểm IR từ 6 đến 8.