Tài liệu cho GMAT Focus

  • GMAT Focus how to

Tôi có thể sử dụng tài liệu luyện thi GMAT tiêu chuẩn để học cho GMAT Focus Edition không? Nếu bạn đã mua tài liệu luyện thi GMAT tiêu chuẩn nhưng quyết định chuyển sang GMAT Focus Edition, tôi có một tin tuyệt vời. Bạn có thể rất dễ dàng sử dụng các tài liệu luyện thi GMAT hiện tại của mình để học cho GMAT Focus.

Chỉ cần bỏ qua bất kỳ bài học hoặc câu hỏi thực hành nào trong phần Sửa câu, Hình học và AWA. Nếu bạn là người đăng ký khóa luyện thi GMAT online của Campus, bạn sẽ rất dễ dàng thực hiện việc này vì các chủ đề GMAT được phân tách theo chương. Vì vậy, bạn có thể chỉ cần bỏ qua các chương không liên quan đến GMAT Focus.

Tuy nhiên, có một lưu ý lớn đối với việc sử dụng các tài liệu chuẩn bị cho GMAT tiêu chuẩn cho phần chuẩn bị cho GMAT Focus. Tài liệu hiện tại của bạn phải bao gồm chuẩn bị phần Data Insights. Nếu bạn không tham gia học tập và thực hành chuyên sâu về IR, thì bạn sẽ không được chuẩn bị sẵn sàng cho phần Thông tin chi tiết về dữ liệu.

Tất nhiên, các học viên của chương trình luyện thi GMAT online tại Campus không phải lo lắng về việc bỏ lỡ phần luyện thi Data Insights nếu họ đang sử dụng kế hoạch học tập GMAT tiêu chuẩn của chúng tôi. Khóa học đó bao gồm việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho mọi loại câu hỏi GMAT, bao gồm cả các loại IR xuất hiện trong Data Insights.

Vì vậy, nếu bạn đã đăng ký luyện thi GMAT online với Campus, bạn không phải trả phí đăng ký mới để chuyển sang khóa học Focus Edition. Và nếu bạn đăng ký khóa học Focus của chúng tôi nhưng hóa ra bạn cần phải thi GMAT trước khi có ngày thi Focus, thì bạn không phải mua một gói đăng ký khác để chuyển sang khóa học GMAT tiêu chuẩn của chúng tôi.