Tại sao nên thi GMAT?

  • 25-women-compare-notes_735x430_25

Bạn có thực sự cần phải thi GMAT để nộp đơn vào trường kinh doanh không?

Làm bài kiểm tra tuyển sinh như kỳ thi GMAT ™ có thể giúp bạn nổi bật trong nhóm ứng viên cạnh tranh của các chương trình MBA và thạc sĩ kinh doanh hàng đầu. Thời gian bạn dành cho việc chuẩn bị cho bài kiểm tra không chỉ là một khoản đầu tư để đạt được điểm số cao nhất mà còn để rèn giũa các kỹ năng cho trường kinh doanh và sự nghiệp của bạn. Điểm kiểm tra của bạn thậm chí có thể đủ điều kiện để bạn kiếm được học bổng!

Điểm GMAT của bạn có thể giúp bạn kiếm được việc làm

Một lý do khác để cân nhắc việc làm bài kiểm tra là điểm GMAT cao có thể trông đẹp trên một sơ yếu lý lịch. Một số doanh nghiệp sẽ yêu cầu điểm GMAT của ứng viên, nhưng ngay cả khi họ không yêu cầu, điểm số tốt trong một bài thi khó như GMAT thực sự có thể giúp bạn nổi bật khi cạnh tranh với các ứng viên khác.

Nhiều người làm việc tại các công ty có thể đã thi GMAT trước đây, do đó họ biết và tôn trọng những nỗ lực bạn đã phải bỏ ra để có được điểm số GMAT vững chắc.