Bài luận GRE

  • GRE Essay

Bài luận GRE (GRE AWA) được chấm điểm riêng biệt với Verbal và Quant trên thang điểm sáu. Phần lớn mọi người hay nói về điểm tổng cộng của phần Verbal với Quant. Rất hiếm khi bạn nghe mọi người đề cập đến điểm bài luận GRE của họ. Bản chất bí ẩn của điểm số này khiến bạn tự hỏi liệu các trường thậm chí có quan tâm đến nó hay không.

Điểm bài luận GRE tốt là bao nhiêu?

GRE AWA được chấm theo thang điểm từ 0 đến 6, với mỗi lần tăng 0.5 điểm.

Điểm trung bình là 3.5-4.0
Điểm AWA tốt là 4.5-5.0
Điểm xuất sắc là 5.5-6.0

Lưu ý một số trường sẽ có điểm GRE AWA tối thiểu (cut-off score). Bạn cần kiểm tra với chương trình chuẩn bị nộp đơn để biết trước thông tin này trong quá trình luyện thi GRE.