Bạn có cần thi GRE không?

  • GRE Required

Cho dù bạn đang dự định học lên cao học, bao gồm cả kinh doanh hoặc luật - hay chỉ khám phá các lựa chọn của bạn - bạn đang thực hiện một bước quan trọng đối với tương lai của mình. Và để cho các trường thấy những gì tốt nhất của bạn thì điểm GRE® là một bằng chứng giúp bạn thực hiện điều đó!

1. Tôi có cần phải thi GRE không?

Kỳ thi GRE là một kỳ thi mà hầu hết các chương trình sau đại học tại Mỹ và Canada yêu cầu. Đây là một bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa mà bạn cần làm trước khi nộp đơn vào các chương trình sau đại học hoặc nghiên cứu sinh. Vì vậy câu trả lời là "Có". Và GRE thực sự quan trọng nếu bạn muốn nộp đơn vào những chương trình sau đại học có tính cạnh tranh cao, cũng như nếu bạn muốn được cấp học bổng.

2. Điểm trung bình đại học của tôi có quan trọng không?

Cùng với GRE, điểm trung bình GPA rất quan trọng. Mỗi chương trình sẽ có yêu cầu về điểm trung bình, nhưng một số chương trình sẽ linh hoạt nếu bạn thấp hơn yêu cầu đó. Nếu bạn có điểm GPA thấp thì khi đó để tạo ấn tượng với hội đồng tuyển sinh, một điểm số GRE cao là điều bắt buộc.

3. Teaching Assistantship (TA) và Research Assistantship (RA) là gì?

Các sinh viên sau đại học có cơ hội hỗ trợ các giáo sư về khối lượng công việc của họ - như là làm TA hoặc RA - để đổi lấy một khoản phụ cấp hoặc giảm học phí.

Công việc của RA có thể bao gồm thu thập dữ liệu, phân tích số liệu, thực hiện công việc trong phòng thí nghiệm, ...

Cơ hội được nhận TA hoặc RA hoàn toàn phụ thuộc vào trường học và chương trình bạn đăng ký. Một trong những tiêu chuẩn để trường lựa chọn là điểm GRE. Chính vì vậy, các bạn có thêm một lý do nữa để tham gia kỳ thi GRE và cố gắng đạt kết quả cao.