Bạn có thể tăng bao nhiêu điểm GRE

  • feature_greincrease

Bạn đã làm bài thi GRE, chính thức hay bài kiểm tra thực hành và không đạt được điểm số như mong đợi? Bạn đang tự hỏi liệu có thể cải thiện điểm GRE của mình không?

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích mức độ hợp lý mà bạn có thể mong đợi để nâng điểm GRE của mình, thời gian học tập và những mẹo nào bạn có thể sử dụng để giúp bạn đạt được mục tiêu về điểm số của mình.

Bạn có thể cải thiện lớn điểm GRE không?

Đầu tiên, có thực sự cải thiện được điểm GRE của bạn không? Chắc chắn rồi! Mặc dù GRE kiểm tra kiến ​​thức bạn đã học được từ hơn một thập kỷ trước, bạn vẫn có thể cải thiện đáng kể điểm GRE của mình.

Điều quan trọng là hiểu bạn đã mắc lỗi nào và học cách tránh chúng trong tương lai. Bạn có thể làm điều này bằng cách xem xét cẩn thận các câu hỏi bạn đã trả lời sai, củng cố kiến ​​thức của bạn trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn không phải là chuyên gia và hiểu các loại câu hỏi mà GRE thường hỏi.

Bạn có thể cải thiện điểm GRE của mình đến mức nào?

Yếu tố quyết định lớn nhất bạn có thể cải thiện điểm GRE của mình là bao nhiêu thời gian bạn học. Dưới đây là ước tính sơ bộ về khoảng bao nhiêu giờ bạn cần học để nâng điểm của bạn lên một số điểm nhất định.

Những con số này cho biết bạn cần phải học bao nhiêu để nâng điểm GRE của bạn lên bấy nhiêu điểm trên CẢ HAI phần. Vì vậy, trong 40 giờ, bạn có thể nâng số điểm của mình lên 2,5 điểm cho mỗi phần hoặc 5 điểm cho một phần (hoặc bất kỳ kết hợp nào khác có tổng cộng tối đa 5 điểm).

  • 5 điểm, 40 giờ
  • 10 điểm, 80 giờ
  • 20 điểm, 160 giờ
  • 30 điểm, 240 giờ

Những con số này dựa trên các nghiên cứu của chúng tôi về sinh viên GRE và tiềm năng cải thiện của họ. Hãy nhớ rằng sự cải thiện 30 điểm là rất lớn - trong phần Bằng lời nói, nó có thể đưa bạn từ Percentile thứ 47 (150 điểm đối với Verbal) đến Percentile thứ 95 (165 điểm đối với Verbal).