Cách tăng điểm GRE

  • Improve GRE

Từ kinh nghiệm cua các học viên GRE tại Campus, chúng tôi nhận thấy cách tiếp cận hiệu quả nhất để nâng cao điểm GRE là tìm ra lý do tại sao bạn mắc phải những sai lầm mà bạn đã mắc phải trong bài kiểm tra trước đó và đưa ra các chiến lược để ngăn chặn việc mắc lại chúng lần nữa.

Ví dụ, Campus khuyến nghị các bạn đang luyện thi GRE nên cập nhật danh sách các phương trình toán học mà họ đã quên trong phần toán của bài kiểm tra tổng quát GRE. Điều này cho phép học sinh tập trung vào việc ghi nhớ các phương trình mà họ có thể quên và tạo điều kiện cho việc nhớ lại các phương trình đó một cách nhanh chóng và chính xác trong tương lai.

Tương tự như vậy, những bạn ôn thi GRE gặp khó khăn với từ vựng nên ghi nhớ các từ mà họ đã gặp trong các kỳ thi GRE tổng quát trước đây và họ không nhận ra, để họ có thể ghi nhớ các định nghĩa của những từ đó.

Bất cứ ai đang gặp khó khăn trong việc tăng tốc độ ở phần đọc hiểu nên thử đọc để giải trí thường xuyên hơn trong thời gian rảnh, đặc biệt các bài báo về chính trị và lịch sử.

"Nếu bạn đọc tích cực, thì bạn trở thành người đọc nhanh hơn; bạn nhớ những gì bạn đọc và bạn đọc nó ở đâu."