Site icon Campus Education

Câu hỏi đọc hiểu GRE

Các câu hỏi đọc hiểu trong GRE được thiết kế khá phức tạp. Nếu bạn không biết phải tìm gì và làm thế nào để giải mã các đoạn văn, bạn sẽ nhận được nhiều câu trả lời sai. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một số chiến lược chính giúp bạn giải quyết các câu hỏi đọc hiểu một cách dễ dàng.

Các loại câu hỏi Đọc hiểu

Mặc dù các câu hỏi đọc hiểu có thể có nhiều dạng, nhưng hai dạng câu hỏi chính mà bạn sẽ thấy là:

Câu hỏi chung

Để xác định một câu hỏi chung, hãy tìm các cụm từ sau:

Bất cứ khi nào bạn nhìn thấy một trong những cụm từ này trong câu hỏi, câu trả lời đúng sẽ luôn liên quan đến ý chính tổng thể của đoạn văn.

Các câu hỏi chung thường được trả lời tốt nhất khi bạn lần đầu tiên đọc đoạn văn và có được ý tưởng tổng thể về những gì nó đang nói. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể trả lời những câu hỏi này mà không cần phải đọc lại đoạn văn. Trên thực tế, việc đọc lại đoạn văn nói chung không phải là một phương pháp hay vì nó có thể rất tốn thời gian.

Do đó, sau lần đọc đầu tiên, hãy nghĩ xem bạn cảm thấy thế nào về đoạn văn. Cố gắng nói rõ ý chính bằng lời của bạn và sau đó đi thẳng đến các lựa chọn câu trả lời.

Đây là nơi bắt đầu quá trình loại bỏ. GRE được biết đến với việc bao gồm ít nhất hai lựa chọn trả lời không liên quan gì đến đoạn văn. Hầu hết mọi người sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra những điều này. Loại bỏ các lựa chọn câu trả lời không liên quan đến đoạn văn hoặc hoàn toàn nằm ngoài phạm vi đoạn văn và bạn sẽ có ít lựa chọn trả lời hơn để lựa chọn.

Hơn nữa, khi bạn còn lại hai lựa chọn rất gần nhau để lựa chọn, hãy tìm một từ cụ thể khiến cho một lựa chọn trả lời dường như ít có khả năng xảy ra hơn. GRE được biết là chỉ một từ duy nhất có thể làm cho toàn bộ một lựa chọn sai. Bạn chỉ cần đọc kỹ và tìm từ đơn đó.

Những câu hỏi cụ thể

Để xác định các câu hỏi cụ thể, hãy tìm các cụm từ sau:

Bạn có thể thấy rằng những câu hỏi này liên quan đến các chi tiết cụ thể trong một đoạn văn. Chúng giải quyết các phần hoặc các đoạn cụ thể của đoạn văn. Vì bạn đang được hỏi về những điều cụ thể trong đoạn văn, nên không chắc rằng bạn sẽ nhớ chi tiết sau lần đọc đầu tiên. Do đó, bạn cần đọc lại phần cụ thể của đoạn văn để trả lời các câu hỏi cụ thể.

Bắt đầu bằng cách đọc kỹ câu hỏi và sau đó quét đoạn văn để tìm những từ khóa được đề cập trong câu hỏi. Đừng đọc các lựa chọn câu trả lời trước khi xác định phần cụ thể của đoạn văn. Khi bạn xác định được phần cụ thể của đoạn văn, hãy đọc phần đó và loại bỏ các lựa chọn câu trả lời.

Chiến lược cho các câu hỏi cụ thể: Đọc câu hỏi và xác định các từ khóa. Sau đó, đọc đoạn văn để xác định vị trí phần cụ thể của thông tin được yêu cầu. Chỉ đọc phần cụ thể đó và loại bỏ các lựa chọn câu trả lời.

Exit mobile version