Chiến lược học GRE Reading

  • Effective GRE Strategies

Bài thi Tổng quát GRE được yêu cầu bởi các chương trình sau đại học trong hầu hết các lĩnh vực. GRE không dành riêng cho bất kỳ ngành học nào, nhưng nó kiểm tra kỹ năng phân tích của bạn. GRE đánh giá năng lực của bạn như thế nào về mặt phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề và tư duy phản biện.

Các chiến lược sau đây sẽ tối ưu hóa hiệu suất chuẩn bị cho GRE của bạn:

1. Đọc nhiều sách về khoa học:
Các nghiên cứu chỉ ra rằng những sinh viên vượt qua phần ngôn từ của GRE thường là các bạn yêu thích đọc sách chuyên ngành về khoa học kỹ thuật và xã hội, như thiên văn học, triết học hoặc lịch sử thế giới. Những sinh viên này đã trở nên quen thuộc với nhiều loại bài viết học thuật trong các môn học đại học của họ.

Đọc về các chủ đề không liên quan đến lĩnh vực bạn quan tâm chính có thể không phải là hoạt động giải trí yêu thích của bạn, nhưng nỗ lực sẽ được đền đáp. Các đoạn đọc của GRE yêu cầu bạn trở thành một người đọc có kỹ năng cao đối với các tài liệu đa dạng, và những sinh viên đã quen thuộc với nhiều loại sách với chủ đề khác nhau có một lợi thế đáng kể.

2. Tuân thủ kế hoạch học GRE thường xuyên
Thời lượng học chính xác cần thiết để đạt được điểm GRE Verbal tối ưu khác nhau ở mỗi người, nhưng tất cả học sinh phải phát triển kỹ năng vững chắc của bài kiểm tra, và điều này thường mất ít nhất ba tháng chuẩn bị GRE một cách cẩn thận. Nếu bạn có thêm thời gian, năm tháng sẽ còn tốt hơn. Điều quan trọng nhất là bạn phải xây dựng một kế hoạch học tập có cấu trúc và bám sát nó.

Nếu bạn là một người ham đọc sách, bạn có thể không cần chuẩn bị nhiều như những người dự thi với năng khiếu kém hơn trong các lĩnh vực này, nhưng nền tảng của bạn tốt nhất có thể giúp bạn có một khởi đầu thuận lợi. Đừng trở nên quá tự tin, và đừng đánh giá thấp GRE. Tạo một lịch trình học GRE thực tế hàng ngày, chỉ định thời gian cho mỗi phần GRE, và đảm bảo bạn bao phủ tất cả các nội dung sẽ có trong bài thi GRE Verbal.