Chiến lược luyện thi GRE

  • how-to-prepare-for-gre

Bạn không thể nhồi nhét GRE. Nhìn chung, GRE là một bài thi khó, vì vậy nếu bạn muốn nâng điểm GRE, bạn sẽ cần có đủ thời gian để luyện tập. Chúng tôi khuyên bạn nên dành từ 4 đến 12 tuần để luyện thi GRE.

1. Tìm đường cơ sở của bạn
Điểm cơ bản của bạn là điểm bạn sẽ nhận được nếu bạn thi GRE hôm nay. Trước khi bạn lập kế hoạch học tập, hãy làm bài kiểm tra thực hành GRE toàn thời gian trong môi trường kiểm tra giống như thật. Kết quả sẽ hướng dẫn bạn chuẩn bị bằng cách hiển thị cho bạn những lĩnh vực nội dung nào bạn cần tập trung vào nhất.

2. Xác định điểm GRE mục tiêu của bạn
Bạn có thể đã bắt đầu lập danh sách các chương trình sau đại học mà bạn quan tâm. So sánh điểm bài kiểm tra thực hành của bạn với điểm GRE trung bình của lớp mới nhập học gần đây nhất với mỗi chương trình (tìm thông tin này trên trang web của trường. Điểm mục tiêu của bạn là điểm sẽ đưa bạn vào bằng hoặc cao hơn mức trung bình của các trường trong danh sách mong muốn của bạn.

3. Lập kế hoạch thu hẹp khoảng cách
Cho dù bạn chọn một khóa học luyện thi, chương trình trực tuyến hay một cuốn sách luyện thi, bạn cần có một kế hoạch chuẩn bị thông minh giúp bạn có trách nhiệm giải trình và mang lại cho bạn kết quả bạn cần. Với một chút nghiên cứu, bạn sẽ tìm thấy môi trường phù hợp với mình.

4. Nâng cao kiến thức và phương pháp giải quyết vấn đề
Tập trung vào cách bạn tiếp cận từng câu hỏi trong khi làm bài kiểm tra và bài tập thực hành. Nếu bạn chỉ tập trung vào kết quả, bạn không làm gì khác hơn là củng cố cách bạn đang làm bài kiểm tra ngay bây giờ. Kiến thức bạn sử dụng và cách bạn giải quyết vấn đề là những gì giúp bạn đạt điểm GRE tốt hơn.

5. Bắt chước các điều kiện GRE thực tế
Các bài kiểm tra trên giấy và bút chì có thể giúp bạn thực hành các khái niệm và chiến lược làm bài kiểm tra, nhưng chúng không thích ứng với hiệu suất của bạn như GRE thật. Đảm bảo rằng bạn dành thời gian thực hành trực tuyến vào lịch trình học tập của mình để giúp bạn chuẩn bị cho trải nghiệm kiểm tra trên máy tính.

6. Xem lại kết quả của bạn
Luôn xem lại thành tích của bạn sau khi tham gia các kỳ thi thực hành GRE. Bạn thường xuyên bỏ lỡ những loại câu hỏi nào? Loại câu hỏi nào bạn có xu hướng vượt qua và loại câu hỏi nào làm bạn chậm lại?

Đây là nơi mà việc tiếp cận với một giáo viên GRE thực sự có thể mang lại cho bạn một bước tiến. Chuẩn bị kiểm tra chỉ là một phần về việc nắm vững nội dung — nó cũng là về tốc độ và kỹ năng làm bài kiểm tra của bạn. Để hoàn toàn chuẩn bị, hãy ngồi xuống với giáo viên trong khóa học GRE dạy kèm riêng để xem xét thành tích của bạn trong các kỳ thi thực hành và lập một kế hoạch thông minh để đạt được mục tiêu điểm GRE của bạn.

7. Xây dựng vốn từ vựng GRE của bạn
Vocab vẫn là một phần quan trọng trong các phần GRE Verbal. Bạn có thể tiếp thu nhiều từ sẽ hiển thị trên GRE bằng cách đọc các ấn phẩm có uy tín như tạp chí học thuật hoặc một số tờ báo và tạp chí có kiến thức phát triển cao hơn. Khi bạn bắt gặp các từ mới trong các bài kiểm tra thực hành hoặc các vấn đề thực hành, hãy thêm chúng vào danh sách của bạn. Chúng đã được sử dụng trước đây trên GRE và chúng rất có thể được sử dụng lại.

8. Thực hành có và không có máy tính
Máy tính được cung cấp cho bạn trên GRE như một phần của màn hình hiển thị trên màn hình, và có thể là một lợi thế lớn nếu được sử dụng đúng cách! Nhưng máy tính cũng có thể là một trở ngại. Hãy học cách biến máy tính thành công cụ trợ giúp hữu ích.