Điểm GRE cao là bao nhiêu

  • GRE Average Scores

Điểm GRE tốt là điểm có thể đưa bạn vào chương trình bạn chọn. Điều này sẽ thay đổi đáng kể từ trường này sang trường khác và từ chương trình này sang chương trình khác. Tuy nhiên, sẽ hữu ích nếu bạn hướng đến một điểm số khách quan được coi là có thể chấp nhận được.

1. GRE được chấm như thế nào?

GRE có ba phần thi riêng biệt:

  • Verbal Reasoning
  • Quantitative Reasoning
  • Analytical Writing (Essay)

Điểm Verbal và Quant nằm trong khoảng 130–170 mỗi loại. Khi cả hai điểm được kết hợp, bạn sẽ nhận được tổng điểm GRE của mình. GRE Total Score có 260 là điểm thấp nhất có thể, trong khi 340 là điểm tối đa bạn có thể đạt được.

Bài luận Essay chấm trong khoảng từ 0–6. Tuy nhiên, điểm viết không được cộng vào tổng điểm GRE của bạn. Thay vào đó, nó được chấm điểm một cách độc lập.

2. Chương trình bạn đang đăng ký

Yêu cầu về điểm GRE thay đổi đáng kể từ ngành học này sang ngành học khác. Theo nguyên tắc chung, các ngành STEM có xu hướng yêu cầu điểm GRE Quant cao hơn so với ngành nhân văn.

Đối với Nhân văn thì ngược lại; điểm GRE Verbal của bạn sẽ quan trọng hơn điểm Quant.

Ví dụ, bằng Tiến sĩ trong Khoa học Máy tính từ Stanford có điểm GRE trung bình là:

Quant: 168
Verbal: 165

Trong khi, Ph.D. trong Khoa học Chính trị của cùng một trường có điểm GRE trung bình như sau:

Quant: 163
Verbal: 166