Điểm GRE tối đa

  • GRE Perfect Score

Có rất nhiều người thông minh thi GRE, và chỉ 2% trong số những người đó đạt được điểm số GRE hoàn hảo (170). Những con số đó minh họa mức độ khó khăn của việc đạt điểm tuyệt đối GRE.

Làm thế nào để chuẩn bị cho GRE một cách tốt nhất, Campus đề xuất một cách tiếp cận có hệ thống, trong đó bạn dành thời gian để nắm vững từng chủ đề / khái niệm. Vì vậy, đối với mỗi chủ đề / khái niệm, bạn nên:

  • Tìm hiểu các khái niệm cơ bản (quy tắc, thuộc tính, ký hiệu, v.v.)
  • Tìm hiểu các chiến lược GRE cụ thể liên quan đến chủ đề đó.
  • Thực hành hàng chục câu hỏi liên quan đến một chủ đề đó.
  • Không ngừng làm việc với chủ đề đó cho đến khi bạn đã thành thạo nó.

Sau đó, và chỉ sau đó, hãy chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Nếu bạn quan tâm, các khóa luyện thi GRE online của Campus sẽ tuân theo chiến lược này. Các khóa học GRE tại Campus sẽ hướng dẫn bạn từng bước một, với chương trình được chia thành các chủ đề có liên quan. Ngoài việc học các khái niệm cốt lõi và các chiến lược dành riêng cho GRE, Campus cũng đảm bảo rèn luyện sức bền và kỹ năng làm bài thi của bạn bằng cách thực hiện một số bài kiểm tra thực hành giống như thi thật thường xuyên.