Điểm GRE tốt là bao nhiêu

  • good-gre-score

Có một số cách để tìm ra điểm GRE tốt là gì. Chúng tôi đã liệt kê ra các phương pháp khác nhau mà bạn có thể sử dụng để đưa ra kết luận và tìm ra điểm GRE mục tiêu của mình. Hãy nhớ rằng mỗi phương pháp sau đây có thể dẫn đến một số điểm khác nhau đối với điểm có thể được coi là 'tốt', nhưng chúng tôi hy vọng nó sẽ cung cấp cho bạn ý tưởng chung về điểm tốt trên GRE là như thế nào.

Những gì ETS đang nói

Theo các báo cáo chính thức của ETS - những người tạo ra GRE - điểm Quant trung bình của một người dự thi GRE trên toàn thế giới, là 151,3. Và điểm Verbal trung bình của một người thi GRE trên toàn thế giới, là 150,8. Bây giờ, điều này có nghĩa là, điểm trung bình trên thế giới cho điểm GRE tổng hợp là 151,3 + 150,8 = 302,1. Vì vậy, nếu bạn đạt trên 302 điểm, bạn tốt hơn một nửa số người dự thi trên khắp thế giới.

Các trường đại học đang nói gì

Khi nói đến điểm GRE trung bình, một quan điểm quan trọng khác mà bạn cần xem xét là các trường đại học mà bạn đăng ký. Hầu như tất cả các trường đại học đều công bố điểm GRE trung bình của lớp sắp đến của họ hàng năm và dữ liệu này có thể trở nên vô giá, nếu bạn đang tìm kiếm điểm GRE 'tốt' theo hội đồng tuyển sinh của một trường đại học cụ thể.

Ví dụ: điểm GRE trung bình của một người trúng tuyển vào Trường Cao học Sư phạm Mùa thu 2020 của UC Berkeley, là 313. Bây giờ, 328-330 đó là một điểm thực sự tốt nếu bạn đang tìm kiếm các nghiên cứu sau đại học về Giáo dục tại UC Berkeley. Vì vậy, đây là cách bạn tính điểm GRE thực sự tốt là như thế nào đối với một trường đại học cụ thể.

Xin lưu ý bạn một lần nữa, điểm GRE không phải là yếu tố quan trọng duy nhất khi xét tuyển. Các trường đại học xem xét hồ sơ tổng thể của bạn để quyết định có cho bạn vào học hay không, nhưng yêu cầu điểm GRE trung bình cho bạn biết bạn cần đạt bao nhiêu điểm nếu bạn muốn đăng ký vào một trường đại học cụ thể.