Điểm GRE tốt là bao nhiêu

  • gre-scores

Điểm GRE tốt cho các mục tiêu của bạn là bao nhiêu?

Bước đầu tiên để tìm ra cách chuẩn bị cho GRE là tìm ra mục tiêu điểm GRE bạn cần là bao nhiêu. Cách duy nhất để làm điều đó là liên hệ với các chương trình mà bạn định đăng ký. Đây là một số câu hỏi bạn nên hỏi.

1. Tôi cần những điểm GRE nào để được chấp nhận?

Bạn cần có điểm số mục tiêu để có thể biết được mình cần phải làm bao nhiêu bài trong khoảng thời gian từ bây giờ đến ngày kiểm tra. Nếu trường học không có hoặc sẽ không trích dẫn cho bạn một điểm số giới hạn, hãy sử dụng tính năng tìm kiếm trường tốt nghiệp và tìm kiếm trường kinh doanh để tìm ra điểm trung bình cho lớp sắp đến của năm ngoái.

2. Chương trình sẽ xem xét tất cả các phần của điểm GRE của tôi chứ?

Một số chương trình có thể quan tâm đến điểm toán của bạn, nhưng không quan tâm đến điểm Verbal của bạn, và ngược lại. Nếu một chương trình không quan tâm đến môn toán hoặc điểm bài luận của bạn, thì bạn sẽ biết chính xác nên đặt thời gian chuẩn bị của mình vào đâu.

3. Điểm GRE có được sử dụng cho việc gì khác không?

Nếu điểm số GRE của bạn sẽ được sử dụng để xếp lớp hoặc xét học bổng, thì sẽ rất tốt nếu bạn biết điều đó ngay bây giờ, trong khi bạn vẫn còn thời gian để chuẩn bị.

4. Điểm GRE của tôi quan trọng như thế nào đối với toàn bộ hồ sơ của tôi?

Mức độ quan trọng của một chương trình đối với điểm số của bạn thường là một hàm số cho thấy mức độ cạnh tranh của việc nhận vào chương trình. Nếu đó là một chương trình cạnh tranh, mọi con số sẽ được tính.

5. Bạn làm gì với nhiều điểm GRE?

Bạn có thể quyết định thi GRE lần thứ hai nếu lần đầu chưa tốt. Bạn sẽ có quyền chọn điểm GRE cao nhất của mình để gửi đến các trường dự định nộp đơn.