GRE được sử dụng ra sao

  • 1599896135_GRE

Các chương trình sau đại học khác nhau có những kỳ vọng khác nhau về điểm GRE.

Các chương trình có tính cạnh tranh: Các chương trình có tính cạnh tranh cao ở các trường đại học danh tiếng có thể yêu cầu điểm GRE đặc biệt. Các chương trình này thường có một lượng đáng kể các ứng viên có trình độ tốt, khiến quá trình tuyển chọn trở nên nghiêm ngặt hơn.

Điểm cân bằng GPA và GRE: Trong một số trường hợp, điểm GPA thấp có thể được bù đắp bằng điểm GRE cao hơn hoặc ngược lại. Hội đồng tuyển sinh có thể tùy thuộc vào các ưu tiên của chương trình.

Điểm GRE là một thành phần thiết yếu trong đơn xin học sau đại học của bạn, nhưng ủy ban tuyển sinh cũng đánh giá nhiều yếu tố khác khi xem xét đơn đăng ký.

Điểm trung bình đại học: Kết quả học tập đại học của bạn vẫn là một yếu tố quan trọng trong quá trình nộp đơn. Điểm trung bình cao có thể mang lại điểm GRE kém lý tưởng và ngược lại.

Thư giới thiệu: Những lá thư mạnh mẽ từ các giáo sư, người sử dụng lao động hoặc người cố vấn có thể làm nổi bật khả năng, thành tích và tiềm năng của bạn cho các nghiên cứu sau đại học.

Bài luận: Tuyên bố về mục đích tạo cơ hội để truyền đạt động lực, mục tiêu nghề nghiệp của bạn và cách chương trình phù hợp với nguyện vọng của bạn.

Kinh nghiệm liên quan: Làm nổi bật nghiên cứu, thực tập hoặc kinh nghiệm làm việc có liên quan có thể củng cố ứng dụng của bạn.