Gửi điểm GRE

  • GRE Score Report

Vào ngày kiểm tra, bạn có thể gửi điểm GRE tới tối đa bốn trường đại học như một phần của phí kiểm tra của bạn (nói cách khác là phí đăng ký thi GRE đã bao gồm phí gửi điểm đến bốn trường).

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn sẽ được nhắc chọn bốn trường đại học mà bạn muốn gửi kết quả. Vì đây là cơ hội duy nhất bạn có thể gửi điểm mà không phải trả thêm phí, tốt nhất là bạn nên chuẩn bị trước tên các trường đại học và mã GRE code nếu có. Vào ngày thi bạn sẽ mang theo danh sách bốn trường đến phòng thi. Sau khi bạn đã lựa chọn và đồng ý gửi, bạn sẽ không thể sửa đổi nó.

Nếu bạn muốn gửi kết quả GRE của mình cho các trường khác sau ngày kiểm tra, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng nhập vào tài khoản và yêu cầu gửi thêm điểm với chi phí US $27 cho mỗi người nhận.