Lập kế hoạch học GRE

  • average-gre-scores

1. Điểm cơ bản của bạn là bao nhiêu?
Điểm cơ bản của bạn là điểm bạn sẽ nhận được nếu bạn thi GRE hôm nay. Làm bài kiểm tra thực hành GRE toàn thời gian trong môi trường kiểm tra giống như thật. Kết quả của bạn sẽ giúp bạn xác định vị trí của bạn trước khi bắt đầu ôn luyện thi GRE.

2. Đặt mục tiêu điểm số của bạn.
So sánh điểm kiểm tra thực hành của bạn với điểm GRE trung bình của lớp mới nhập học gần đây nhất với mỗi chương trình bạn đang xem xét. Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của trường. Điểm mục tiêu của bạn là điểm sẽ đưa bạn vào bằng hoặc cao hơn mức trung bình cho các chương trình trong danh sách mong muốn của bạn.

3. Lập kế hoạch thu hẹp khoảng cách.
Cho dù bạn chọn một khóa học luyện thi GRE, chương trình trực tuyến hay một cuốn sách luyện thi, bạn cần có một kế hoạch chuẩn bị thông minh sẽ giúp bạn thu hẹp khoảng cách giữa điểm số bạn có và điểm số bạn cần. Các khóa luyện thi GRE của Campus là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.