Phần thí nghiệm của GRE

  • GRE Breakdown

Phần thí nghiệm (experimental section) của GRE là phần đáng ghét nhất khi bạn thi GRE. Đơn giản là bạn đã nỗ lực hết mình chẳng để làm gì cả vì điểm của phần thí nghiệm không tính vào kết quả thi của bạn!

Phần thí nghiệm làm bài thi dài thêm 30 phút và tiêu hao "sinh lực" của bạn, nó là thứ vô dụng nhưng bạn vẫn phải cố gắng hoàn thành vì lý do bạn không biệt được "đâu là thật đâu là giả". Vì vậy chiến thuật tốt nhất là bạn đừng cố gắng đoán xem phần nào là thí nghiệm, hãy đối xử mọi thứ công bằng mặc dù bạn mất thời gian và sức lực. Bài thi GRE chính thức có 2 bài luận bắt buộc, 2 phần Quant, và 2 phần Verbal. Nếu bạn thấy có 3 phần Quant hoặc 3 phần Verbal thì biết là một trong số đó có phần thí nghiệm. Tất cả những gì bạn có thể biết là như vậy. Lưu ý là chỉ có một phần thí nghiệm thôi nhé, hoặc là Quant hoặc là Verbal.

Vậy lý do tại sao ETS có phần thí nghiệm? Đây là phần ETS kiểm tra những câu hỏi mới sẽ được sử dụng trong tương lai. Trước khi sử dụng chính thức chúng, ETS muốn chắc chắn rằng những câu hỏi này tương đương với trình độ và khả năng của thí sinh. Kiểm tra trong môi trường thi thật sẽ giúp ETS có sự đánh giá ở mức độ chính xác nhất. Nếu thí sinh biết là phần không tính điểm thì họ sẽ không nỗ lực hết sức, và như vậy mục đích của việc thí nghiệm sẽ thất bại. Vì vậy không có một dấu hiệu nào giúp bạn nhận biết ra nó cả.

Để tăng độ bền trong cuộc thi maraton dài gần 4 giờ đồng hồ có tên GRE, cách tốt nhất là các bạn hãy làm bài kiểm tra giống như thi thật thường xuyên. Tất cả các học viên GRE của Campus đều được làm quen với môi trường thi thật nhiều lần trước ngày thi GRE chính thức.

Hàng năm có một số lượng thí sinh thi GRE ít ỏi may mắn không phải làm phần thí nghiệm. Nếu bạn chỉ làm 2 phần Quant và 2 phần Verbal thì bạn đúng là một trong những người may mắn đó. Xin chúc mừng bạn!