Tầm quan trọng của bài luận GRE

  • gre-essay-importance

GRE bắt đầu với Phần Đánh giá Viết Phân tích (AWA) hoặc Phần Viết luận GRE. Nhưng, nhiều bạn đánh giá thấp tầm quan trọng của nó. Bạn có thể nghĩ rằng phần bài luận GRE gần như không mang tính quan trọng như các phần khác.

Phần Viết luận là một sự thúc đẩy sự tự tin tuyệt vời

Vì phần viết luận là thứ đầu tiên bạn nhìn thấy trong ngày thi GRE, nó là thứ tạo nên hoặc phá vỡ sự tự tin của bạn. Nếu bạn vượt qua phần này, nó sẽ là một động lực tăng cường sự tự tin cho phần còn lại của kỳ thi. Bạn chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực cho bài kiểm tra. Nhưng đồng thời, nếu bạn không làm tốt phần này, động lực sẽ không về phía bạn. Áp lực cộng thêm và nỗi lo lắng rằng bạn làm chưa tốt cho đến lúc đó sẽ có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của bạn.

Rất ít đạt được điểm hoàn hảo của bài luận

Theo Báo cáo ETS này, chỉ 1 phần trăm tổng số học sinh viết GRE đạt điểm hoàn hảo 6.0 trong AWA. Đó là khoảng 7000 trong số 700,000 thí sinh mỗi năm. Chỉ riêng số liệu thống kê này đã cho thấy khó khăn như thế nào để đạt được điểm hoàn hảo cho bài luận GRE. Và các trường đại học yêu thích những sinh viên đạt điểm cao trong tất cả các phần thi. Họ tìm kiếm những sinh viên không bỏ qua một kỹ năng nào. Và nó chắc chắn không tạo ấn tượng tốt đối với bạn nếu bạn có điểm GRE cao, nhưng lại có điểm AWA thấp. Vì vậy, không cần phải nói thêm nữa, rằng bạn sẽ cần phải luyện tập rất nhiều nếu bạn có kế hoạch đạt điểm thi GRE tốt.