Thi GRE để học luật

  • GRE for Law Schools

Muốn học luật? Hãy thi GRE.

Vâng bạn không đọc nhầm đâu. Nếu bạn muốn xin học luật tại các trường sau (Campus chỉ nêu một số trường điển hình, thực tế còn rất nhiều trường khác), bạn có thể nộp điểm GRE thay vì LSAT:

Boston University School of Law
Columbia Law School
Cornell Law School
Harvard Law School
New York University School of Law
University of California, Los Angeles School of Law
University of Chicago Law School
University of Pennsylvania Law School
Yale Law School

Như các bạn thấy, những trường luật nổi tiếng nhất tại Mỹ đều đã chấp nhận GRE bên cạnh LSAT. LSAT là một kỳ thi chuyên biệt chỉ dùng cho các sinh viên trường luật, còn GRE đem đến cơ hội nộp đơn vào nhiều chương trình khác nhau như Engineering, Economics, Education, hoặc Management.

Vậy GRE có phải là một yếu tố có giá trị để dự đoán sự thành công của sinh viên theo học ngành luật?

Theo thông tin trên website, ETS đã thực hiện một nghiên cứu vào tháng 12 năm 2015 và nghiên cứu này cho thấy GRE là một dự báo đáng tin cậy về khả năng học tập của sinh viên tại khoa luật đại học Arizona. Theo đó University of Arizona đã đệ trình lên Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ (American Bar Association) đề nghị chính thức dùng GRE trong việc xét tuyển sinh viên kể từ năm 2015. Nhiều trường luật sau đó cũng tiến hành những nghiên cứu tương tự như tại University of Arizona. Cho đến thời điểm này hầu hết những trường luật danh tiếng của Mỹ đều đã chấp nhận GRE. Mặc dù vậy LSAT không bị loại bỏ, sinh viên có lựa chọn một trong hai kỳ thi (LSAT hoặc GRE) khi nộp đơn.

Với việc được các trường luật chấp nhận, GRE giờ đây là một chìa khóa vạn năng đối với các bạn muốn dành cho bản thân mình những cơ hội rộng rãi hơn. Bạn chưa quyết định sẽ theo đuổi ngành nào (engineering, business hoặc law school)? Hãy thi GRE vì GRE sẽ phù hợp với cả ba lĩnh vực đó.